Kết quả bước đầu về nghị quyết xây dựng đô thị

07/06/2019 | 08:07 GMT+7

Sau 3 năm thực hiện các chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy về việc xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020, tính đến nay các đô thị đã có bức tranh hoàn toàn khác.

Đô thị thành phố Vị Thanh đã thay đổi mạnh mẽ. Ảnh: LÝ ANH LAM

Tín hiệu vui

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, đến nay bộ mặt thành phố Vị Thanh đã thay đổi mạnh mẽ. Những năm qua, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cấp, chỉnh trang. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị Vị Thanh ngày càng đồng bộ. Các tuyến đường từng bước hoàn thiện theo quy hoạch. Đặc biệt là công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang, giải tỏa các mái che cố định vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị khang trang, sạch đẹp.

Nếu so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU, thành phố Vị Thanh chỉ đạt 2 trong tổng số 5 tiêu chí thì qua rà soát, đánh giá, tổng hợp hiện trạng các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị của đơn vị tư vấn lập đề án nâng loại đô thị, đến nay thành phố đã đạt 5/5 tiêu chí, tương ứng với 54/59 tiêu chuẩn. Trong đó, 29 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 25 tiêu chuẩn đạt yêu cầu nhưng chưa đạt điểm tối đa cần nâng chất, còn lại 5 tiêu chuẩn chưa đạt với tổng số điểm đạt 82,52/100 điểm.

Đối với thị xã Long Mỹ, qua 3 năm thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư, thị xã có nhiều thay đổi, hiện diện rõ một khu đô thị mới. Các tuyến đường giao thông trục chính đã được bê tông, nhựa hóa. Hệ thống hạ tầng giao thông xây dựng tương đối đồng bộ làm nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội. Sau 3 năm từ địa phương đạt được 3 tiêu chí tương ứng với 50/59 tiêu chuẩn thì nay qua rà soát, đánh giá, tổng hợp hiện trạng, đến nay đô thị thị xã Long Mỹ đã đạt 5/5 tiêu chí, tương ứng với 54/59 tiêu chuẩn của đô thị loại II. Trong đó, 34 tiêu chuẩn đạt điểm tối đa, 29 tiêu chuẩn đạt yêu cầu nhưng chưa đạt điểm tối đa cần nâng chất, còn lại 5 tiêu chuẩn chưa đạt với tổng số điểm đạt 82,37/100 điểm.

Thị xã Ngã Bảy ngày một sung túc. Ảnh: LÝ ANH LAM

Còn thị xã Ngã Bảy, huy động được các nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đến nay, thị xã Ngã Bảy đã đạt 4/5 tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh.

Còn nhiều việc phải làm

Bên cạnh những thuận lợi thì trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại. Đô thị Vị Thanh, Long Mỹ có xuất phát điểm rất thấp, kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế, kinh tế - xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Ông Nguyễn Văn Diên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh, cho biết: Để xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020, trong thời gian tới các địa phương cần ưu tiên mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, đặc biệt đối với các tiêu chuẩn chưa đạt hoặc đã đạt nhưng còn thấp so với quy định. Tiếp tục rà soát, đề xuất những danh mục công trình, dự án lớn tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho hai đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, thị xã Ngã Bảy vẫn còn 1 tiêu chuẩn chưa đạt chuẩn thành phố thuộc tỉnh đó là tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, quy định là trên 65%. Ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, cho biết: Đối với đô thị được công nhận trước ngày 25-5-2016 mà phạm vi phân loại đô thị không trùng với phạm vi ranh giới đơn vị hành chính dự kiến thành lập thì khi lập đề án thành lập phải rà soát, đánh giá lại toàn bộ đơn vị hành chính dự kiến thành lập để công nhận loại đô thị phù hợp. Song trùng với thời gian này, UBND thị xã Ngã Bảy phải phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ đơn vị hành chính dự kiến thành lập để cấp thẩm quyền công nhận loại đô thị cho phù hợp. Đến nay, việc thực hiện quy trình thủ tục lập hồ sơ xây dựng thị xã Ngã Bảy đến năm 2020 trở thành thành phố thuộc tỉnh chờ vào Quyết định công nhận đô thị loại III của Bộ Xây dựng theo kết quả rà soát, đánh giá lại toàn bộ đơn vị hành chính dự kiến thành lập. Khi Bộ Xây dựng có quyết định công nhận đô thị loại III theo kết quả rà soát, đánh giá lại thì Ngã Bảy phải cập nhật và bổ sung các văn bản vào hồ sơ Đề án thành lập thành phố. Đồng thời, tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân để trình cấp thẩm quyền phê duyệt… Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ Đề án thành lập thành phố trình Chính phủ theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy mới đây, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đề nghị: Thành phố Vị Thanh phối hợp với UBND huyện Vị Thủy hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung Vị Thanh, các chương trình, đề án phát triển đô thị sớm trình UBND tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang đầu tư trên địa bàn thành phố. Đối với thị xã Long Mỹ thì cần ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các chương trình, dự án đúng kế hoạch. Đối với thị xã Ngã Bảy cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh để đến năm 2020, các đô thị sẽ đạt chuẩn theo đúng Nghị quyết đã đề ra.

THANH THÚY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>