Huyện Châu Thành xác định công nghiệp hóa, đô thị hóa là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển

28/06/2022 | 07:40 GMT+7

Huyện Châu Thành đã xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Nghĩa (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành.

Xin ông cho biết một số chỉ tiêu trong lĩnh vực đô thị - công nghiệp đến năm 2025 mà địa phương đặt ra ?

- Một số chỉ tiêu cụ thể về giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đến năm 2025 đạt trên 30.150 tỉ đồng. Hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện tích hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2025 thành lập 4 khu, 1 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 1.000ha. Tỷ trọng ngành công nghiệp tăng từ 78,2% năm 2020 lên trên 90% năm 2025 trong cơ cấu kinh tế và huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp của tỉnh.

Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 32% trở lên; hoàn thành quy hoạch, đề án công nhận xã Đông Phú đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn Đông Phú; phấn đấu thị trấn Mái Dầm đạt chuẩn văn minh đô thị, đô thị Ngã Sáu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV. Hoàn thành 7 dự án phát triển dân cư đô thị đã triển khai với diện tích 81,4ha đã được tỉnh công nhận nhà đầu tư, đồng thời cùng với tỉnh kêu gọi thêm từ 3 đến 5 dự án phát triển đô thị trên địa bàn.

Huyện xác định gắn phát triển khu, cụm công nghiệp với quá trình đô thị hóa của địa phương. Với góc độ người đứng đầu địa phương, ông có chỉ đạo gì để làm được điều này ?

- Trong thời gian tới, sau khi Quy hoạch xây dựng vùng huyện được tỉnh phê duyệt, huyện tập trung chỉ đạo rà soát điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng tại các đô thị Ngã Sáu, Mái Dầm cũng như các quy hoạch xã nông thôn mới, trong đó ưu tiên chỉ đạo hoàn thành quy hoạch chung đô thị Đông Phú trong năm 2022 để công nhận đô thị loại V vào quý I năm 2023; rà soát điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, Mái Dầm để từng bước nâng loại đô thị trong thời gian tới.

Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công, vốn ngân sách huyện và thu hút đầu tư từng bước hình thành các khu đô thị mới có kiến trúc cảnh quan hiện đại, có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV của Ngã Sáu và Mái Dầm.

Định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông huyện kết nối các đô thị với các khu công nghiệp, kết nối với thành phố Cần Thơ để tranh thủ nguồn vốn đầu tư của tỉnh tạo quỹ đất sạch. Đồng thời, kết hợp quy hoạch đất hai bên các tuyến đường để phát triển đô thị và khu dân cư thông qua việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện lựa chọn nhà đầu tư để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, tạo ra nguồn thu cho ngân sách để tiếp tục đầu tư.

Từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội đô thị, coi trọng việc phát triển các khu đô thị, khu dân cư, tái định cư, nhà ở xã hội và các lĩnh vực thương mại, dịch vụ phục vụ công nghiệp. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo và các hạ tầng xã hội khác tương thích với quy mô dân số, đáp ứng các tiêu chí về chuẩn đô thị theo quy định.

Được biết, huyện cũng ưu tiên phát triển các đô thị tiềm năng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo môi trường sống tốt cho dân cư đô thị và nâng cao thu nhập của người dân… Xin ông nói rõ hơn về điều này ?

- Xác định công nghiệp hóa, đô thị hóa là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là những tiêu chuẩn để đánh giá sự phát triển của địa phương. Phát triển công nghiệp, đô thị ít nhiều sẽ có tác động đến môi trường là điều tất yếu. Do vậy, làm thế nào để giảm thiểu sự tác động đó đối với môi trường sinh thái, môi trường sống là một vấn đề cần đặc biệt quan tâm giải quyết. Vì vậy, bên cạnh các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, huyện còn kêu gọi các khu đô thị - sinh thái để giữ được diện tích, mật độ cây xanh tạo môi trường trong lành cho người dân trên địa bàn huyện.

Sau khi các quy hoạch chung được rà soát, điều chỉnh, huyện tập trung xây dựng các danh mục kêu gọi đầu tư các khu dân cư đô thị, nông thôn, du lịch gắn với thương mại - dịch vụ, từ đó từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, thu hút dân cư, thu hút du lịch tạo việc làm cho Nhân dân, nâng cao thu nhập từ việc kinh doanh dịch vụ, thương mại trong thời gian tới.

Nhiều doanh nghiệp chọn huyện Châu Thành để làm điểm dừng chân.

Để huyện Châu Thành sớm trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh, giải pháp của địa phương là gì, thưa ông ?

- Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ như: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng, sự cấp thiết phải xây dựng và phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của tỉnh, trọng tâm là triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển đô thị - công nghiệp. Kiến nghị tỉnh tập trung nguồn lực ưu tiên đầu tư xây dựng các khu tái định cư đồng bộ, hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để người dân định cư lâu dài.

Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện được duyệt và cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp, hạ tầng giao thông công nghiệp theo định hướng của tỉnh; trong quy hoạch định hướng vị trí các khu, cụm công nghiệp, đất phát triển dân cư đô thị để làm cơ sở pháp lý cho các quy hoạch xây dựng chi tiết để kêu gọi đầu tư. Định hướng quy hoạch phát triển giao thông kết nối với hạ tầng khu, cụm công nghiệp để phục vụ phát triển công nghiệp.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án đường nối từ thị trấn Ngã Sáu đến đường 3B kết nối trung tâm huyện đến khu công nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị, theo định hướng của tỉnh có 3 khu công nghiệp nằm cặp dự án này gồm (Khu công nghiệp Đông Phú 120ha; Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2 là 290ha và Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 3 là 240ha). Đồng thời, chỉ đạo quản lý tốt công tác quy hoạch tại các khu, cụm công nghiệp để giao đất sạch cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án, hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động tại huyện, quan tâm công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. 

Xin cảm ơn ông !

NGUYÊN TOÀN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>