Giúp nông dân phát triển

14/09/2022 | 18:51 GMT+7

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 08), đến nay, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều cơ bản đạt theo kế hoạch, hoạt động các cấp hội nông dân có nhiều đổi mới...

Nhờ vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp sức nên mô hình nuôi lươn của ông Tạo ngày càng phát triển.

Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy ra đời đã tạo chuyển biến nhận thức mạnh mẽ trong nông dân, giúp nông dân khẳng định được vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trong 5 chỉ tiêu đề ra của Nghị quyết, hầu hết đều đạt cao, nổi bật như: công tác phát triển hội viên nông dân; tỷ lệ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn…

Nâng cao tỷ lệ hội viên nông dân

Xác định công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Vị Thanh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội xã, phường, chi hội ấp, khu vực và các loại hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp, qua đó góp phần cho Hội nâng cao tỷ lệ tập hợp hội viên theo chỉ tiêu Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy.

 Ông Nguyễn Hòa Ắt, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Vị Thanh, cho biết: “Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đã tham mưu cho Thành ủy xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 08 với mục tiêu phát triển hội viên nông dân đến năm 2020 đạt tỷ lệ từ 85% tổng số hộ nông dân. Qua 5 năm thực hiện đến nay, Hội Nông dân thành phố phát triển 2.799 hội viên, nâng đến nay có tổng số 8.245 hội viên, đạt 94,09% so với hộ nông dân (tăng 9,09% so với chỉ tiêu Nghị quyết).

Theo Hội Nông dân thành phố, trước khi có Nghị quyết, toàn thành phố có 53 chi hội theo địa bàn dân cư với 7.557 hội viên. Đến nay đã có 54 chi hội, gồm 48 chi hội theo địa bàn dân cư và 6 chi hội nghề nghiệp. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hội ở cơ sở, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo các xã, phường tiến hành khảo sát đưa ra khỏi Hội 1.957 hội viên do già yếu, bỏ địa phương đi làm ăn xa không sinh hoạt.

Để làm tốt hơn nữa công tác phát triển hội viên, Hội Nông dân thành phố tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên. Bên cạnh đó, các cấp hội chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội, nhất là cán bộ chi, tổ hội cần tổ chức duy trì các buổi sinh hoạt hội, gắn phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của hội cấp trên.

“Thời gian tới, chúng tôi tập trung các giải pháp nhằm thu hút nhóm nông dân trẻ, có kinh nghiệm trong sản xuất, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp đi đầu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để xây dựng hội viên nông dân gương mẫu, nâng cao chất lượng hội viên nông dân”, ông Nguyễn Hòa Ắt cho biết thêm.

Cũng theo Hội Nông dân thành phố, nhằm thu hút nông dân vào Hội, tới đây các cấp hội trên địa bàn sẽ mở rộng hình thức dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh. Đồng thời chú trọng giải pháp đưa sinh hoạt hội vào nề nếp, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt theo hướng sát nhiệm vụ, nâng cao chất lượng của tổ chức hội ở cơ sở.

Không chỉ riêng thành phố Vị Thanh, mà hiện nay các huyện, thị, thành hội đều làm tốt công tác tập hợp nông dân vào Hội. Do đó, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08, số lượng hội viên nông dân hiện có đã tăng khá cao. Cụ thể, Nghị quyết đề ra tỷ lệ phát triển hội viên nông dân đến năm 2020 đạt từ 85% tổng số hộ dân, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90%, so với chỉ tiêu đề ra và vào thời điểm này tỉnh đã thực hiện phát triển hội viên nông dân đạt 87,26%, tăng 11,24% so với trước khi có Nghị quyết.

Tăng cường sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp

Theo Hội Nông dân tỉnh, một trong những điểm sáng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 đó chính là nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền đối với vai trò của nông dân được nâng lên rõ nét. Nhiều chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra đời đã tạo điều kiện chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần người dân, tạo điều kiện tốt cho hội nông dân các cấp hoạt động, góp phần xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh.

Tạo điều kiện cho nông dân có vốn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống kinh tế, hàng năm UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đều trích ngân sách hỗ trợ cho Quỹ hỗ trợ nông dân. Qua đó, góp phần tăng trưởng nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông dân tiếp cận vốn phát triển sản xuất. Quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh hiện nay trên 47 tỉ đồng (vốn Trung ương, tỉnh, huyện), đã giải ngân cho 160 dự án vay vốn, với 1.284 hộ vay thực hiện các mô hình phát triển kinh tế; tổng dư nợ hiện tại trên 44,1 tỉ đồng.

Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ được Hội Nông dân tỉnh triển khai 2 dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân từ vốn của Trung ương và tỉnh, tổng vốn đã giải ngân 1,8 tỉ đồng. Qua đó đã giúp cho nhiều hộ nông dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Huỳnh Văn Bi, Tổ trưởng tổ vay vốn dự án Quỹ hỗ trợ nông dân dự án nuôi lươn ấp 6, xã Xà Phiên, năm 2019, chúng tôi được tiếp cận dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương với nguồn vốn 1,3 tỉ đồng, cho 21 hộ vay, sau gần 3 năm vay, hiện nhiều hộ nông dân đã nâng đàn lươn bình quân từ 10.000 con, có nhiều hộ phát triển thành trại giống quy mô lớn.

Cách nay 3 năm, gia đình ông Nguyễn Văn Tạo, ở ấp 6, xã Xà Phiên, được tham gia dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để nuôi lươn. Ngày đó, ông được vay 60 triệu đồng làm vốn đầu tư con giống, xây bể. Qua 3 năm phát triển mô hình, hiện nay ông đang sở hữu khoảng 100 ao lươn bố mẹ để nhân giống. Bình quân hàng tháng ông có thể cung ứng khoảng 50.000 lươn con ra thị trường. 

“Ở nông thôn đa phần nông dân có đời sống khó khăn, vốn tự có không đủ để thực hiện đầu tư chuyển đổi hoặc mở rộng mô hình sản xuất hiệu quả. Do vậy, vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân đã kịp thời giúp chúng tôi giải quyết được một phần khó khăn về nhu cầu vốn sản xuất”, ông Tạo chia sẻ.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ các cấp chính quyền thông qua các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nên đời sống nông dân ngày càng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có trên 58.205 hộ nông dân đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 49,09% so với hộ nông dân, tăng 8,39% so với trước khi có Nghị quyết 08.

Theo ông Phạm Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, từ khi có Nghị quyết 08 đến nay, nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vai trò của nông dân ngày càng nâng lên rõ nét. Chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ hơn với Hội Nông dân, kịp thời bố trí kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất tạo điều kiện cho Hội Nông dân làm việc hiệu quả. Nhiều chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn được triển khai thực hiện có hiệu quả giúp nông dân phát huy tốt vai trò chủ thể trong tham gia hợp tác, liên kết, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, hội nông dân các cấp từng bước đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung cho cơ sở. Chất lượng sinh hoạt và số lượng hội viên ngày càng thực chất và từng bước nâng lên. Hội làm tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động giúp nông dân hiểu và đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác vận động, tập hợp nông dân vào hội, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế gia đình.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08 trong thời gian tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành yêu cầu các cấp, các ngành chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục đào tạo để nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ cho nông dân. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đối với hội nông dân các cấp cần tập trung hướng các hoạt động về cơ sở đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia vào các hình thức kinh tế tập thể…

 

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>