Để cán bộ ngành văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

23/09/2019 | 19:58 GMT+7

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ được ngành văn hóa đặc biệt quan tâm. Ngành đã tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được học tập, đáp ứng nhu cầu công việc đặt ra.

Cán bộ thư viện được tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao.

Được quan tâm, tạo điều kiện

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết, công tác đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc đặt ra. Hàng năm, Đảng bộ đều đưa ra chỉ tiêu cụ thể để cán bộ, đảng viên chủ động sắp xếp thời gian và công việc để vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa tham gia học tập. Năm 2018, Sở đã cử 2 đảng viên tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị, 9 đảng viên học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính; đưa đi đào tạo sau đại học 4 viên chức, công chức; cử 10 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; cử 23 người tham gia lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên…

Năm 2019, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc; rà soát, bổ sung quy hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có triển vọng phát triển. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, đáp ứng chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn  Thế An, Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ: “Qua rà soát chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đến thời điểm này, Sở đã cơ bản hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu về đào tạo. Có được điều này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, xây dựng kế hoạch sát sao và tạo điều kiện của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở và sự quyết tâm nâng cao trình độ của từng cán bộ, công chức, viên chức trong ngành”.

Những chương trình nghệ thuật của ngành ngày càng được nâng chất, thu hút.

Giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc

Việc quan tâm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đã tạo sự chuyển biến và là bước tiến mới trong công tác chuyên môn, khai thác hiệu quả “chất xám” của họ vào công việc.

Thư viện tỉnh là một trong những đơn vị đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức. Đơn vị có 18 cán bộ, viên chức, trong đó có 11 cán bộ, viên chức có trình độ đại học chuyên ngành thư viện, 7 chuyên ngành khác. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ đã tạo điều kiện cho 3 cán bộ trong ngành học thạc sĩ, 2 đã hoàn thành. Sắp tới, sẽ có 1 cán bộ tiếp tục học thạc sĩ chuyên ngành. Cùng với đó, Thư viện tỉnh cũng tạo điều kiện cho cán bộ đi học các chứng chỉ để phân hạng trong ngành thư viện, các lớp quản lý nhà nước, chuyên viên, chuyên viên chính… để đáp ứng nhu cầu đặt ra cho ngành ngày càng cao. Bà Trần Tuyết Hận, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh, chia sẻ: “Từ việc quan tâm nâng cao trình độ toàn diện, chúng tôi nhận thấy hiệu quả công việc nâng lên rất nhiều. Mỗi người trong công việc chuyên môn đều luôn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và làm hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, phục vụ độc giả ngày càng hiệu quả”.

Cùng với Chi bộ Thư viện tỉnh, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, như Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh… cũng xây dựng kế hoạch đào tạo cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ, bám sát chỉ tiêu chung của Đảng bộ, vừa tạo điều kiện cho học phát huy sức sáng tạo, khả năng tiếp thu những kiến thức mới để nắm bắt công việc nhanh chóng, hiệu quả, cả trong chuyên môn lẫn nhận thức chính trị. Được chăm bồi chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận, cán bộ, công chức, viên chức của ngành càng hăng hái ra sức học tập và rèn luyện, vượt qua những khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao với tất cả sự tâm huyết.

Không chỉ tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảng viên ngành văn hóa cấp huyện, cơ sở cũng đặc biệt quan tâm công tác này. Ông Trương Vũ Trường, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Châu Thành A, cho biết: “Những năm qua, việc đào tạo chuyên môn lẫn trình độ lý luận chính trị luôn được đặc biệt quan tâm. Chi bộ gồm 2 đơn vị Trung tâm và Phòng Văn hóa và Thông tin, có 21 đảng viên, trong đó có 1 thạc sĩ, 17 đại học, còn lại là trung, sơ cấp; 2 đảng viên có trình độ cao cấp và 9 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Hiện tại, 1 đang học cao cấp và 1 học trung cấp. Những người chưa có bằng đại học, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện học để đáp ứng nhu cầu công việc”. Không chỉ vậy, đơn vị còn tạo điều kiện cho những cán bộ, viên chức chưa phải là đảng viên, nhân viên hợp đồng được nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước nâng cao hiệu quả ở lĩnh vực đảm trách…

Việc quan tâm tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đã từng bước tạo hiệu quả trong công việc của từng lĩnh vực, bộ phận, góp phần nâng năng lực, từng bước đáp ứng nhu cầu của công việc, nâng cao chất lượng hoạt động, tuyên truyền, phục vụ Nhân dân, đó cũng là sự nỗ lực giúp ngành văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thành những chỉ tiêu liên quan được đề ra trong Nghị quyết của Đảng bộ Sở và của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>