HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
156,190,491 lượt truy cập
 • Quyết liệt tăng trưởng khu vực I
 • Nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) khu vực I là 2,5% vào cuối năm nay theo chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND tỉnh giao đầu năm, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã thực hiện quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 • Thi đua đổi mới phát triển toàn diện
 • 08:18, 26/02/2019
 • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh có bước chuyển mình tích cực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
 • Hiệu quả phối hợp tuyên truyền
 • 08:18, 22/02/2019
 • Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả tích cực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.
 • Phấn đấu giữ vững tăng trưởng
 • 06:43, 15/02/2019
 • Năm 2019, ngành công thương tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu giữ vững tăng trưởng ở cả lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.
 • Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu
 • 06:57, 11/01/2019
 • Khép lại năm 2018, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm đã đề ra.
 • Để chỉ tiêu nghị quyết thành hiện thực
 • 08:36, 28/12/2018
 • Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 175 sinh viên/10.000 dân so với chỉ tiêu nghị quyết là 200 sinh viên/10.000 dân vào năm 2020. Đây sẽ là động lực để tỉnh sớm hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.
 • Nhiều kết quả ấn tượng
 • 07:32, 30/11/2018
 • Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành A trong năm 2018 tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan.
 • Một năm đầy nỗ lực
 • 08:33, 23/11/2018
 • Từ đầu năm đến nay, thành phố Vị Thanh đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nên sớm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
 • Hành trình xây dựng đô thị
 • 10:36, 12/10/2018
 • Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, đến năm 2020, thành phố Vị Thanh sẽ trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ trở thành đô thị loại III.
 • Chủ động đổi mới trong thi cử
 • 07:51, 31/08/2018
 • ​​​​​​​Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, chất lượng dạy và học cấp THPT tăng. Nổi bật nhất là kết quả kỳ thi THPT với tỷ lệ đậu tốt nghiệp hàng năm tăng đáng kể.
 • Nửa nhiệm kỳ thành công
 • 09:22, 10/08/2018
 • Xác định đảm bảo quốc phòng - an ninh đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội địa phương, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tăng cường nhiều hoạt động xuyên suốt, đồng bộ.
 • Kết quả từ sự quan tâm đồng bộ
 • 07:50, 20/07/2018
 • Đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu trong Nghị quyết Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, đã đạt và vượt cao.