HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
153,010,857 lượt truy cập
 • Chú trọng giáo dục đạo đức, truyền thống cho học sinh
 • Các trường học chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh, giúp các em phát triển toàn diện về cả trình độ, năng lực, phẩm chất và nhân cách, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo, đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.
 • Thách thức trong hành trình nâng chất y tế cơ sở
 • 08:23, 15/03/2022
 • 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh đã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, song trong thực tế vẫn còn những khó khăn, thách thức để giữ vững đến năm 2025. Do đó, hành trình nâng chất rất cần nhiều sự trợ lực.
 • Đóng góp vào sự phát triển chung
 • 20:01, 09/03/2022
 • Trong 2 tháng đầu năm, các sở, ngành, đơn vị thuộc Khối văn hóa - xã hội đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả đáng phấn khởi.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà trong giai đoạn mới
 • 08:23, 25/02/2022
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Hậu Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án... để cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh đề ra; trong đó, đến nay đã có nhiều đảng văn được ban hành cụ thể hóa chủ trương về công tác cán bộ (một số đang chuẩn bị ban hành).