HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
155,430,081 lượt truy cập
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh nhà trong giai đoạn mới
 • 08:23, 25/02/2022
 • Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, Hậu Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án... để cụ thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh đề ra; trong đó, đến nay đã có nhiều đảng văn được ban hành cụ thể hóa chủ trương về công tác cán bộ (một số đang chuẩn bị ban hành).
 • Để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống
 • 18:06, 14/12/2020
 • Sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp rất quan tâm công tác tổ chức học tập, quán triệt nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội của đơn vị mình đi vào cuộc sống.
 • Thực hiện vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, hội viên
 • 08:57, 28/02/2020
 • Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu số 18: “Phấn đấu đến năm 2020, số hộ có đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội đạt 80%...”. Qua thống kê, hiện số hộ có đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ 81,62%, vượt 1,62% so nghị quyết.
 • Nhiều thành tựu phát triển kinh tế
 • 08:25, 06/09/2019
 • Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2016-2020, địa phương đã triển khai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
 • Quyết tâm thực hiện chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ mới
 • 06:40, 23/08/2019
 • Sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ mới với quyết tâm chính trị cao.
 • Nhiều kết quả nổi bật
 • 07:45, 09/08/2019
 • Trong 3 năm 2016-2018, huyện Châu Thành đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật các chỉ tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
 • Quan tâm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch
 • 17:29, 11/07/2019
 • Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã giúp du lịch Hậu Giang có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của lĩnh vực này thì còn nhiều vấn đề phải bàn, phải giải quyết.
 • Bước tiến kinh tế tập thể
 • 08:22, 17/05/2019
 • Lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT) phát triển nhanh, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX ngày càng tăng, đó là kết luận tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, mới đây.
 • Quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết
 • 07:59, 03/05/2019
 • Năm 2019 là năm ngành văn hóa, thể thao và du lịch ra sức thi đua thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu của nghị quyết ngành nhiệm kỳ 2015-2020. Cho đến thời điểm này, một số chỉ tiêu quan trọng cũng đã đạt.
 • Quyết tâm hoàn thành nông thôn mới Long Phú
 • 09:35, 19/04/2019
 • Để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết của Thị ủy Long Mỹ đề ra là hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Phú đã triển khai quyết liệt nhiều công việc.
 • Thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính thuế
 • 09:43, 15/03/2019
 • Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện tốt chiến lược cải cách hành chính (CCHC) thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.