• Động lực cho du lịch
 • 01:42, 15/11/2021
 • Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng là quan điểm chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục tạo thêm động lực, điều kiện để du lịch Hậu Giang phát triển đúng tiềm năng.
 • Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch
 • 17:26, 21/10/2021
 • (HG) - Ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông vừa có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Tham dự có ông Lê Công Khanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Tương lai nào cho du lịch ?
 • 07:40, 27/09/2021
 • Khi dịch bệnh được kiểm soát, thì du lịch là một trong những ngành được chú trọng phục hồi ở tất cả tỉnh, thành. Vậy Hậu Giang đã chuẩn bị những gì cho câu chuyện này, vì hiện tại tỉnh nhà chưa có tên trên “bản đồ du lịch” cả nước!
 • “Cánh tay” kết nối du lịch
 • 07:37, 13/09/2021
 • Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong xúc tiến, quảng bá du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh được xem như “cánh tay đắc lực”, cùng góp phần đưa du lịch Hậu Giang vươn xa...
 • Kỳ vọng du lịch phát triển xứng tầm
 • 07:54, 16/08/2021
 • Cùng với các lĩnh vực khác, thành phố Vị Thanh đang tập trung cho du lịch, từng bước khai thác tiềm năng, thu hút đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, tạo sự khác biệt và sẽ đẩy mạnh khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.