Trình tự thủ tục, chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng

22/08/2022 | 09:57 GMT+7

Những năm qua, công tác thực hiện chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát, nhất là việc triển khai tổ chức thực hiện các thủ tục, quy định mới về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng...

Thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công ngày càng nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng đúng nguyện vọng của người dân.

Ngày 30-12-2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định số 131/2021/NĐ-CP). Nghị định có 8 chương, 185 điều. Điểm mới của nghị định là quy định cụ thể, chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ sở xác định, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, trình tự giải quyết, công nhận và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi với từng nhóm đối tượng người có công.

Để thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP cũng như thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 19-4-2022 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, đối với thủ tục hành chính mới ban hành gồm 31 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 1 thủ tục hành chính cấp huyện và 1 thủ tục hành chính cấp xã.

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh, có 17 thủ tục hành chính có thời hạn giải quyết sớm hơn so với hạn định mà Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định như: giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ, có thời hạn giải quyết theo hạn định là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, còn thời hạn giải quyết tại tỉnh là 15 ngày. Trường hợp quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp thân nhân liệt sĩ đã được hưởng chế độ ưu đãi nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ là 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác, theo hạn định là 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ đối với trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của cá nhân đồng thời là nơi quản lý hồ sơ gốc liệt  sĩ, còn tại tỉnh là 10 ngày làm việc. Trường hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của cá nhân không phải là nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ thì có 17 ngày làm việc. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý, theo hạn định là 42 ngày làm việc, còn tại tỉnh là 37 ngày làm việc. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, theo hạn định là 37 ngày làm việc, tại tỉnh là 35 ngày làm việc…

Còn lại 14 thủ tục hành chính cấp tỉnh có thời gian giải quyết giống như Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định gồm: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an; giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh; công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày…

Với thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã cũng có thời gian giải quyết giống như Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Toàn tỉnh có 35.754 người có công với cách mạng, trong đó có 2.027 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, hiện còn sống 57 mẹ và các mẹ đều được các tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời; 12.504 liệt sĩ; 5.740 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; trên 1.200 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...

Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận 1.337 hồ sơ người có công. Xem xét giải quyết 1.310 hồ sơ, trong đó, có 1.212 hồ sơ đạt, 98 hồ sơ không đạt, còn 27 hồ sơ đang trong thời gian xem xét, giải quyết.

 

 

BÍCH CHÂU tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>