Thường xuyên thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường

30/12/2022 | 08:23 GMT+7

(HG) - Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ thành phố Vị Thanh đề ra để thực hiện Đề án Hậu Giang xanh của tỉnh năm 2023. 

Trong năm 2022, thành phố đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải các tuyến đường chính, trên kênh, rạch và khu vực công cộng với khối lượng 5,3 tấn và 82,75m3. Khơi thông cống rãnh, phát quang ở các tuyến đường chính và khu vực công cộng với chiều dài 89.677m. Vớt rác, xử lý lục bình, chà nò, khơi thông dòng chảy ở các tuyến kênh, rạch với chiều dài 48.477m; trang bị thêm 29 xe thu gom rác, 14 xe thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật, 75 thùng chứa rác công cộng; hỗ trợ 1.430 sọt rác cho hộ dân; trồng cây xanh, cây kiểng, hàng rào cây xanh, trồng hoa dọc tuyến đường giao thông với 8.600 cây bóng mát và 25.520 chậu bông trang, 200 hoa huỳnh anh, 500 cây hoàng yến, 750 cây hoa bướm hồng dọc các tuyến đường giao thông để cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

Trong năm 2023, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường qua nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Thường xuyên phát động ra quân thực hiện các hành động về bảo vệ môi trường, trồng cây xanh vào Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh và vào các đợt hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Theo đó, phát thông điệp về bảo vệ môi trường thường xuyên trên loa truyền thanh ở ấp, khu vực, xây dựng các chuyên đề về bảo vệ môi trường và phát thường xuyên trên Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố. Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức cho từng hộ gia đình, lồng ghép tuyên truyền ý thức về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt định kỳ của các chi hội, tổ chức đoàn thể ở ấp, khu vực. Đẩy mạnh phong trào phát động, ra quân thực hiện dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh vào Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh và vào các đợt hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.

TRÂM ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>