Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức

21/12/2022 | 18:31 GMT+7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang, như sau:

1. Số lượng, chức danh tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, bao gồm:

     1.1. Vị trí Chăm sóc trực tiếp đối tượng người tâm thần đặc biệt nặng: tuyển 02 chỉ tiêu.

- Nhân viên công tác xã hội (hạng IV trở lên) - Mã số: V.09.04.03.

- Có trình độ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội khác phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

1.2. Vị trí Y tế, điều dưỡng: tuyển 03 chỉ tiêu

- Điều dưỡng (hạng IV trở lên) - Mã số: V.08.05.13.

- Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng.

1.3. Vị trí Phục hồi chức năng: tuyển 01 chỉ tiêu

- Kỹ thuật Y (hạng IV trở lên) - Mã số: V.08.07.19

- Tốt nghiệp cao đẳng Kỹ thuật y học.

1.4. Vị trí Dạy nghề: tuyển 02 chỉ tiêu

- Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III - Mã số: V.09.02.08.

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, công nghệ may, nghệ nhân nghề đan dây nhựa, có chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp để dạy thực hành trình độ trung cấp như sau: Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 2 hoặc chứng nhận bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc tương đương.

- Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên.

1.5. Vị trí Công tác xã hội: tuyển 02 chỉ tiêu

- Công tác xã hội viên hạng III - Mã số: V.09.04.02.

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt hoặc các chuyên ngành khoa học xã hội phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khoa học xã hội khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội theo chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

1.6. Vị trí Chăm sóc dinh dưỡng: tuyển 01 chỉ tiêu

- Dinh dưỡng hạng III - Mã số: V.08.09.25

- Tốt nghiệp đại học nhóm ngành Dinh dưỡng; bác sĩ nhóm ngành Y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành Dinh dưỡng.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: căn cứ Điều 22, Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ

2.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển viên chức: Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

3. Thời gian chuẩn bị xét tuyển

- Thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức: Từ ngày 05/12/2022 đến hết ngày 04/01/2023.

- Tổ chức kiểm tra sát hạch: Dự kiến trung tuần tháng 01/2023.

- Tùy vào tình hình thực tế, thời gian tổ chức xét tuyển sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian và địa điểm sau khi hoàn tất danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (mẫu số 01, Phụ lục kèm Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

2. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

- Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thời gian nộp được tính theo dấu bưu điện.

- Nộp lệ phí dự tuyển tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang.

- Địa chỉ: ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

- Điện thoại: 0293.65.33332.

3. Lệ phí

Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

(Lệ phí dự kiến: 500.000 đồng/thí sinh. Lệ phí sẽ được điều chỉnh tùy vào số lượng thí sinh dự xét theo đúng quy định).

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>