TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM - CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023

29/11/2023 | 06:40 GMT+7

 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 31 tháng 10 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1147/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy trình tuyển dụng tập trung trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-EVNSPC ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch lao động, tuyển dụng lao động và chỉ tiêu năng suất lao động năm 2023 cho Công ty Điện lực Hậu Giang. 

Công ty Điện lực Hậu Giang thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 21 công nhân kỹ thuật leo cao, chuyên ngành: Quản lý vận hành sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống, quản lý sửa chữa lưới điện, kỹ thuật điện, hệ thống điện, công nghệ kỹ thuật điện,…

2. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng lao động: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 1147/QĐ-EVNSPC ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành “Quy trình tuyển dụng tập trung trong Tổng Công ty Điện lực miền Nam”.

3. Địa điểm làm việc: Tại các điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Hậu Giang.

4. Hồ sơ dự tuyển: 01 phiếu đăng ký dự tuyển lao động; 01 sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương; 01 phiếu khám sức khỏe có dán ảnh 3x4 (không quá 06 tháng); bản sao các văn bằng (bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp chuyên môn), chứng chỉ, chứng nhận, bảng điểm học tập, giấy khai sinh, giấy CCCD (có công chứng).

Lưu ý: Phiếu đăng dự tuyển lao động và sơ yếu lý lịch thí sinh thực hiện theo mẫu số 1 và mẫu số 2 đính kèm.

5. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Về tuổi đời: Từ 18 đến 35 tuổi.

- Về trình độ: Tốt nghiệp các ngành nghề phù hợp với vị trí/chức danh cần tuyển dụng nêu trên.

- Về văn bằng, chứng chỉ: Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển dụng nêu trên.

- Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, phải có đủ điều kiện sức khỏe loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y tế (xác nhận đủ sức khỏe của bệnh viện).

- Về lý lịch: Bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn.

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự, không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học: Excel, World.

- Có khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp tốt với đồng nghiệp.

6. Hình thức thi tuyển: Thi viết và vấn đáp, thang điểm chấm tối đa 10 điểm. Người trúng tuyển phải có số điểm của mỗi phần thi đạt từ 5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên) trở lên theo thang điểm 10 và được lấy từ người có tổng số điểm (đã cộng điểm ưu tiên) cao nhất cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng được duyệt.

7. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/12/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức nhân sự Công ty Điện lực Hậu Giang (số 81 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 2, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

- Thí sinh không trúng tuyển, công ty sẽ không hoàn trả lại hồ sơ.

8. Mức lương và điều kiện làm việc:

- Tiền lương: Theo thang (bảng) lương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Cá nhân tự túc phương tiện đi lại và nơi cư trú.

9. Thời gian và địa điểm thi tuyển:

- Thời gian dự kiến tổ chức thi: 13 giờ 00 ngày 15/12/2023.

- Địa điểm thi: Tại Công ty Điện lực Hậu Giang, số 81 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 2, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nếu cần biết thêm thông tin liên quan đến việc tuyển dụng lao động, xin liên hệ Phòng Tổ chức nhân sự Công ty Điện lực Hậu Giang, điện thoại: 02933504978 (Ông Nguyễn Xuân Quang - Nhân viên Phòng Tổ chức nhân sự, điện thoại: 0907102993).

Phụ lục số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------
…………, ngày         tháng          năm 2023

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
    Kính gửi: Công ty Điện lực Hậu Giang    


Tên tôi là (viết chữ in hoa):……………………………    

Bí danh:………….……………..
Ngày sinh:……………………………………………..

Nam, nữ:……………………….
Số chứng minh thư nhân dân:…………………………     

Ngày cấp……………………….
Nơi cấp chứng minh thư nhân dân:……………………………………………………………
Số sổ lao động:………………………………………………

Ngày cấp:………………………
Nơi cấp sổ lao động:…………………………………………………………………………...
Hộ khẩu thường trú (*):………………………………………………………………………..
Địa chỉ đang ở (*):……………………………………………………………………………..
Địa chỉ báo tin (*):……………………………………………………………………………..
Trình độ đào tạo theo nghề hoặc chuyên môn kỹ thuật:……………………………………….
Trình độ ngoại ngữ:……………………………………………………………………………
Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển vào vị trí:…………………………………………………….
Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển này, như sau:
1.    Bản sao văn bằng, chứng chỉ (có công chứng)
2.    Giấy khám sức khoẻ
3.    Các giấy tờ khác (theo yêu cầu của người sử dụng lao động)
4.    Các giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên khi dự tuyển lao động và các giấy tờ có liên quan khác.
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định về tuyển lao động.


Nguời đăng ký dự tuyển lao động

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                                        

Ghi chú: (*) cần ghi rõ số nhà; thôn /  tổ dân phố; xã / phường / thị trấn; huyện / quận / thị xã / thành phố thuộc tỉnh; tỉnh / thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Phụ lục số 2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH


Họ và tên:………………………………………………

Nam, nữ:……………………………
Năm sinh:………………………………………………………………………………………
Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….
Nguyên quán:………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:…………………………………………………….
Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………………………
Cấp tại:…………………………………………………………………………………………
Ngày …………. tháng …………..…. Năm……………….
Số điện thoại : ……………………………….…..    
Dân tộc:………………………………………………    

Tôn giáo:……………………….
Trình độ văn hoá:………………………………………………………………………………
Trình độ ngoại ngữ:……………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn hoặc nghề nghiệp:………………………………………………………
Tình trạng sức khoẻ hiện nay:………………………………………………………………….
Kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày …..… tháng ……. Năm…………
Nơi kết nạp:……………………………………………………………….……………………
Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày …… tháng ……. Năm…..………
Nơi kết nạp:……………………………………………………………….……………………
Ngày nhập ngũ QĐNDVN(TNXP):……………………

Ngày xuất ngũ:…………….………..
.

 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH


Họ và tên bố:…………………………………………..    Tuổi:…………….……………..
Nghề nghiệp:………………………………………………………………………….…….    
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đang công tác):……………………………………………
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………...
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………
Họ và tên mẹ:…………………………………………..    Tuổi:……………………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………
Nơi công tác (ghi rỏ tên và địa chỉ đang công tác):…………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………………….
    
    

HỌ VÀ TÊN VỢ (CHỒNG) ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ họ tên, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác, thái độ chính trị của từng người)

 

Họ và tên vợ hoặc chồng:………………………………Tuổi:…………………………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đang công tác):…………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………
Họ và tên Anh/Chị em ruột :………………………………Tuổi:………………………………
Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………
Nơi công tác (ghi rõ tên và địa chỉ đang công tác):…………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………

 

HỌ VÀ TÊN CÁC CON
(Ghi rỏ họ tên, chỗ ở và nghề nghiệp, nơi công tác,
thái độ chính trị của từng người)

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Làm công tác gì

ở đâu

Giữ chức vụ gì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Khen thưởng:…………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………..………………………..

Kỷ luật:……………………………………………………………..………………………….
…………………………………………………..……………………………………………………………………………………….………………………………………………………….


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị,

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã,

Phường, thị trấn.

……….., ngày    tháng     năm2023

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

……….., ngày    tháng     năm 2023

Người khai ký tên

 

 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>