THÔNG BÁO

21/07/2022 | 11:22 GMT+7

Kết quả họp xét đề nghị tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

Căn cứ Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Căn cứ Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 29/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 - năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh tại phòng họp số 4 UBND tỉnh vào lúc 14 giờ 00 ngày 13/7/2022. Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023, đã tiến hành họp và bỏ phiếu kín để xét chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn. Kết quả cụ thể như sau:

Số thầy thuốc có số phiếu đạt từ 90% tổng số thành viên Hội đồng trở lên:

1. Thầy thuốc Ưu tú: 14 người.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 năm 2023 tỉnh Hậu Giang xin thông báo kết quả xét chọn danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân được biết. Mọi thắc mắc liên quan đến xét tặng các danh hiệu của các thầy thuốc nêu trên đề nghị tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân gửi bằng văn bản đến thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 tỉnh Hậu Giang (thông qua Sở Y tế, địa chỉ số 06 Ngô Quyền, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 02933.878929) trước ngày 01/8/2022 để được giải quyết đúng theo quy định.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>