Quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

13/11/2023 | 07:34 GMT+7

Tổ Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản:

- Ông Trương Đình Nghệ - Tổ trưởng

- Ông Dương Quốc Tuấn - Thành viên

- Ông Nguyễn Hồng Thanh - Thành viên

Căn cứ các Điều 8, 9, 16, 22, 23, 24, 54, khoản 2 Điều 81, khoản 4 Điều 83, Điều 106, Điều 108, Điều 109, Điều 110, Điều 111, Điều 119, Điều 127 của Luật Phá sản năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-MTTPS ngày 28/3/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô, địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ kết quả Hội nghị chủ nợ của Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô ngày 21/9/2023, ngày 20/10/2023 và các văn bản liên quan.

Xét thấy: Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, ngừng hoạt động kinh doanh, không có phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Tại Hội nghị chủ nợ không thông qua được Nghị quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật Phá sản năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyên bố phá sản đối với Công ty Cổ phần Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô (sau đây gọi tắt là Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6300051197 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 14/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 01/02/2016; Mã số thuế: 6300051197.

Địa chỉ trụ sở: Ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Minh Hà, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chấm dứt hoạt động của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô.

1. Đình chỉ các giao dịch liên quan đến Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô.

2. Chấm dứt thực hiện nghĩa vụ tính lãi đối với Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô.

3. Chấm dứt thỏa thuận lao động giữa Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô và người lao động, giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp quy định pháp luật.

4. Chấm dứt quyền hạn của người đại diện theo pháp luật đối với bà Trần Thị Minh Hà, sinh ngày 28/7/1959, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, địa chỉ cũ: Số 54, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, địa chỉ mới: Số 32-34, đường Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

5. Thu hồi con dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô và xóa tên doanh nghiệp theo quy định của Luật Phá sản, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật liên quan. Thu hồi toàn bộ tài liệu, sổ sách, chứng từ của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô, tiến hành lưu giữ, bảo quản tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang và xử lý theo quy định.

Điều 3. Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô không còn tài sản để thanh lý, bán đấu giá và không có người mắc nợ để thu hồi nợ.

Đối với tài khoản ngân hàng của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô, tài khoản số 73710000056049 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hậu Giang - Phòng giao dịch Châu Thành A thực hiện phù hợp quy định pháp luật phá sản và quy định pháp luật liên quan khi Công ty chấm dứt hoạt động do phá sản.

Trường hợp phát sinh tài khoản (nếu có) sẽ cập nhật phù hợp quy định pháp luật phá sản và liên quan.

Điều 4. Phương án phân chia tài sản sau khi tuyên bố phá sản.

1. Số tiền thu được theo Điều 3 Quyết định này (nếu có) và phát sinh liên quan (nếu có) được phân chia theo thứ tự như sau:

a. Chi phí phá sản khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản gồm thù lao doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và các chi phí khác phù hợp quy định pháp luật phá sản.

b. Khoản nợ lương, quyền lợi khác của người lao động (đính kèm Danh sách nợ chế độ đối với người lao động - danh sách số 01).

c. Khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ (đính kèm Danh sách chủ nợ không bảo đảm - danh sách số 02).

2. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

3. Trường hợp giá trị tài sản sau khi đã thanh toán đủ theo Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại được chia cho các cổ đông của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô.

4. Các trường hợp khác (nếu có) thực hiện phù hợp quy định pháp luật phá sản.

Điều 5. Lệ phí phá sản, chi phí phá sản.

Bà Trần Thị Minh Hà phải nộp lệ phí phá sản 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng), được khấu trừ vào tiền tạm ứng lệ phí phá sản đã nộp theo Biên lai số 0000024 ngày 24/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang (bà Trần Thị Minh Hà đã thực hiện xong).

Số tiền tạm ứng chi phí phá sản và chi phí kiểm toán do bà Trần Thị Minh Hà nộp đã sử dụng toàn bộ để chi trả chi phí phá sản (đã bao gồm chi phí kiểm toán). Bà Trần Thị Minh Hà tự nguyện chi trả và không yêu cầu Công ty hoàn trả lại.

Điều 6. Các vấn đề phát sinh sau khi quyết định tuyên bố phá sản.

1. Đối với quyền sử dụng đất tại thửa số 221, tờ bản đồ số 21 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CM 636528 và thửa số 1740, tờ bản đồ số 3B theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 424320, đất toạ lạc tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: Ghi nhận ý kiến thống nhất của các bên về việc Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô đã chuyển nhượng cho ông Danh Cúc, sinh ngày 18/11/1990, địa chỉ thường trú: Ấp Mỹ Tây B, xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017 và các văn bản liên quan.

Đối với quyền sử dụng đất tại thửa số 203, tờ bản đồ số 22 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 424231, đất tọa lạc tại ấp Phú Thạnh, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang: Ghi nhận ý kiến thống nhất của các bên về việc Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô đã chuyển nhượng cho ông Trần Đức Thuận, sinh ngày 04/3/1994, địa chỉ thường trú: 18C, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2017 và các văn bản liên quan.

Ông Danh Cúc, ông Trần Đức Thuận được tiếp tục hoàn thành các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên theo quy định của pháp luật và cam kết của các bên (nếu có).

2. Đối với các tài sản Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô đã bàn giao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAKURA sau khi thanh lý Hợp đồng liên kết liên doanh ngày 20/3/2016 liên quan Trung tâm Đào tạo Dạy nghề và Sát hạch Lái xe Đường bộ số 10: Ghi nhận ý kiến thống nhất của các bên về việc đã bàn giao tài sản theo thực tế phù hợp nguồn gốc tài sản, thỏa thuận thanh lý hợp đồng và các vấn đề khác có liên quan (cập nhật tại Biên bản bàn giao và liên quan).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên SAKURA được tiếp tục hoàn thành các thủ tục liên quan đối với các tài sản đã bàn giao theo quy định của pháp luật.

3. Các vấn đề đang được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền, kết quả giải quyết sẽ được cập nhật trong vụ việc phá sản phù hợp quy định pháp luật phá sản, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô và các bên liên quan (nếu có).

4. Nghĩa vụ về tài sản phát sinh sau khi có quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp được giải quyết theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật liên quan.

5. Trường hợp phát sinh tài sản của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô sau khi quyết định tuyên bố phá sản thì giải quyết theo quy định pháp luật phá sản.

6. Danh sách người mắc nợ đã được niêm yết theo quy định và các bên không có ý kiến, đề nghị xem xét lại. Trường hợp phát sinh người mắc nợ thì cập nhật, giải quyết phù hợp quy định pháp luật phá sản.

7. Các vấn đề khác phát sinh sau khi quyết định tuyên bố phá sản giải quyết phù hợp quy định pháp luật phá sản, quy định pháp luật có liên quan và cam kết của các bên (nếu có).

Điều 7. Vai trò chủ đầu tư dự án của Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô sau khi quyết định này có hiệu lực giải quyết phù hợp quy định của pháp luật và cam kết hỗ trợ của các bên liên quan.

Điều 8. DNTN Quản lý Thanh lý Tài sản Lê Hoàng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật.

Điều 9. Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp được thi hành theo quy định pháp luật phá sản, pháp luật về thi hành án dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 10. Quyết định tuyên bố phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc được thông báo hợp lệ quyết định tuyên bố phá sản, Công ty CP Nghỉ dưỡng Sinh thái Tây Đô, các chủ nợ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, Cục thuế tỉnh Hậu Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang có quyền đề nghị xem xét lại, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang có quyền kháng nghị quyết định tuyên bố phá sản.

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>