Nhiệt điện Cần Thơ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

09/11/2023 | 14:47 GMT+7

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) năm 2023, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (Công ty) đã có những hoạt động trong thời gian cao điểm từ ngày 1 đến 10-11-2023.

Treo băng rôn tuyên truyền tại cổng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch số 797/KH-NĐCT ngày 16/6/2023. Công ty đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công nhân viên về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như vai trò, vị trí, nội dung của các văn bản pháp luật trong quản lý nhà nước, quy chế quản lý nội bộ của EVN và EVNGENCO2. Tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại 2 trụ sở chính và đăng tải trên Website Công ty.

Công ty luôn tuân thủ các quy định và các văn bản pháp luật của Nhà nước. Trong những năm qua, Công ty đã rà soát, ban hành các quy chế quản lý nội bộ để kịp thời điều chỉnh các nội dung hoạt động, từng bước hình thành hệ thống quản trị tiên tiến, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế quản lý nội bộ của EVN và EVNGENCO2. Nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty để tổ chức thực hiện các phần việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao đúng với pháp luật hiện hành.

Công ty đã xây dựng tủ sách pháp luật để cán bộ, công nhân viên tra cứu các văn bản pháp luật được áp dụng thường xuyên. Đăng ký tài khoản tại Thư viện pháp luật trực tuyến nhằm hỗ trợ cập nhật kịp thời các văn bản mới. Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân viên chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVNGENCO2 trong thực thi công việc.

Việc tuyên truyền sâu rộng về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Công ty nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, nhắc nhở giáo dục cán bộ, công nhân viên của Công ty phải gương mẫu, ý thức tôn trọng và chấp hành đúng theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời chấp hành tốt các quy định và nội quy tại Công ty.

 

Theo NĐCT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>