• THÔNG BÁO
 • 20:47, 07/07/2021
 • Truy tìm chủ sở hữu xe môtô, xe gắn máy vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
 • 15:17, 14/06/2021
 • Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang, địa chỉ: Số 16, Nguyễn Công Trứ, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, đưa ra đấu giá, cụ thể:
 • THÔNG BÁO
 • 06:35, 21/05/2021
 • Truy tìm chủ sở hữu hợp pháp phương tiện là xe môtô, xe gắn máy hai bánh, xe môtô ba bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
 • THỂ LỆ
 • 09:36, 07/04/2021
 • Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2021
 • QUYẾT ĐỊNH
 • 09:18, 07/04/2021
 • Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021
 • THÔNG BÁO
 • 06:47, 22/02/2021
 • Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ.
 • THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
 • 14:19, 29/12/2020
 • Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang