• THÔNG BÁO (lần 2)
 • 08:08, 04/05/2020
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO Tuyển dụng cán bộ năm 2020
 • 08:23, 24/04/2020
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO
 • 08:18, 22/04/2020
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO
 • 08:38, 20/04/2020
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
 • 08:23, 08/04/2020
 • - Tên gói thầu: Cung cấp và thi công lắp khung kèo thép có khẩu độ 33,5m, mái lợp tole, cột thép công trình Trung tâm thương mại Hồng Phát, có diện tích xây dựng: 33,5m x 78m (kể cả khung có sẵn, khung qua sử dụng hoặc khung mới toàn bộ).