• THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  • 09:13, 05/01/2023
  • I. Người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ (Số 28 đường Nguyễn Huệ, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).