• Dễ xin được việc tại Hậu Giang?
  • Thực trạng suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp. Nhiều người lao động đang cùng chung nỗi lo thất nghiệp, nhất là những tỉnh không quá tập trung nhiều khu công nghiệp, chế xuất như Hậu Giang.
  • THÔNG BÁO: Tuyển dụng cán bộ
  • 07:26, 22/05/2023
  • Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ, cụ thể như sau:
  • THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức năm 2023
  • 17:06, 22/03/2023
  • Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-SNV ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang;