• THÔNG BÁO (lần 1)
  • 04:38, 14/07/2020
  • Truy tìm chủ sở hữu xe mô tô, gắn máy vi phạm hành chính trên lĩnh vực TTATGT
  • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XE Ô TÔ THANH LÝ
  • 08:41, 23/06/2020
  • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý do Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đề nghị như sau:
  • Thông báo Tuyển dụng cán bộ năm 2020
  • 08:33, 15/06/2020
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau: