• THỂ LỆ
 • 09:36, 07/04/2021
 • Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII năm 2021
 • QUYẾT ĐỊNH
 • 09:18, 07/04/2021
 • Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2021
 • THÔNG BÁO
 • 06:47, 22/02/2021
 • Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ.
 • THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2020
 • 14:19, 29/12/2020
 • Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang