Trả lời kiến nghị của cử tri: Thống nhất, đồng bộ trong phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

26/11/2021 | 08:32 GMT+7

Công an và dân quân trực ở chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc phường V, thành phố Vị Thanh. (Trong thời gian giãn cách xã hội).

Cử tri kiến nghị:

Chính phủ, bộ, ngành liên quan cần có các quy định bảo đảm thống nhất, sự phối hợp đồng bộ trong cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống dịch để đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân.

Bộ Y tế trả lời:

- Về kiến nghị cần có quy định bảo đảm thống nhất, sự phối hợp đồng bộ trong cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19:

Kể từ khi có dịch, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương và mọi người dân đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các biện pháp phòng, chống dịch cho đến nay cơ bản là đúng hướng, kịp thời và hiệu quả. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, các địa phưong đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt và phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện; các nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, tiếp cận, truy vết, cách ly, chăm sóc y tế... cho người dân được giải quyết ngay tại cơ sở.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện ở các cấp có nơi, có lúc còn lúng túng, chưa thống nhất, bị động; chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cụ thể có lúc nóng vội, thiếu nhất quán, chưa kịp thời điều chỉnh khi tình hình thay đổi; bộc lộ nhiều điểm yếu của hệ thống quản lý, năng lực quản lý các cấp.

Để nâng cao công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành; từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với các biện pháp đáp ứng vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT về hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số 128. Việc ban hành Nghị quyết số 128 tạo điều kiện cho các cấp, các ngành, địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp đáp ứng với dịch bệnh đến tận cấp cơ sở; đồng thời Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm tiếp nhận, nắm bắt các ý kiến phản ánh về khó khăn, vướng mắc khi triển khai Nghị quyết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của địa phương để kịp thời giải đáp, xử lý triệt để, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, bám sát tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh tại các địa bàn trên cả nước.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế thường xuyên tổ chức các hội nghị tập huấn, đào tạo để phổ biến, quán triệt các chính sách, nội dung chuyên môn kỹ thuật mới ban hành, qua đó các địa phương, cán bộ y tế có thể cập nhật thông tin để vận dụng vào điều kiện của địa phương, bảo đảm thống nhất, sự phối hợp đồng bộ trong cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Về kiến nghị tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân:

Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống dịch thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành và của UBND các cấp. Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã phối hợp cùng các bộ, ngành triển khai quyết liệt kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể: Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kiểm tra việc sản xuất, nhập khẩu, mua sắm vật tư, trang thiết bị xét nghiệm, phòng hộ, khẩu trang y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị trên địa bàn Hà Nội và tại các địa phương...

Kết quả kiểm tra cho thấy một số cơ sở chưa thực hiện việc công khai giá bán trang thiết bị y tế lên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, chưa có công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị. Một số sản phẩm, thiết bị y tế ghi thiếu thông tin số đăng ký lưu hành, thông tin về số lô sản xuất, ngày sản xuất, nơi sản xuất, hạn sử dụng của sản phẩm.

Ngoài ra, ở một số địa phương còn lúng túng, chưa ứng phó kịp thời trong công tác phòng, chống dịch, như chưa thực hiện tốt nguyên tắc 5K, tập trung đông người tại cơ sở tiêm chủng và xét nghiệm Covid-19; nhờ đăng ký tiêm vắc-xin cho người thân, đưa thông tin sai lệch về tiêm vắc-xin; sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đúng quy định...

Bộ Y tế chỉ đạo thanh tra sở y tế tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn kiểm tra, xem xét xử lý sau khi có kết quả xác minh đối với một số cơ sở vi phạm. Phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an để chuyển hồ sơ xử lý. Tiến hành xử phạt hành chính đối với 17 cơ sở với tổng tiền phạt trên 945 triệu đồng. Chuyển hồ sơ sang Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 1 trưởng hợp với số tiền 25 triệu đồng.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố để tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch nói riêng để đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân.

T.THỨC tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>