Lập pháp chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa

26/05/2023 | 07:04 GMT+7

Thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, nhiều ĐBQH đánh giá công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt nhiều kết quả tích cực.

Hậu Giang tổ chức lấy ý kiến và ghi nhận góp ý của đại diện Sở Tư pháp đối với dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Theo đó, với tinh thần lập pháp chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, công tác lập pháp của Quốc hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Lập chương trình xây dựng pháp luật ngày càng được nâng cao về chất lượng và tiến độ.

Đại biểu Lê Thanh Vân, Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, đánh giá cao 2 kết quả nổi bật của Quốc hội khóa XV.

Cụ thể là trình Bộ Chính trị về định hướng xây dựng pháp luật của cả nhiệm kỳ. Kết quả này có vai trò của Đảng đoàn Quốc hội. Trong bối cảnh thiếu đi nền tảng kế hoạch, kể cả quy hoạch về lập pháp cho cả nhiệm kỳ dẫn đến chương trình xây dựng pháp luật của từng năm bị động, cho nên việc ra đời định hướng chương trình này là một điểm sáng cho hoạt động lập pháp, tư duy chiến lược dài hơi hơn song hành với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nhiệm kỳ.

Hai là có phương thức lập pháp thích ứng với sự biến đổi của kinh tế - xã hội, đó là việc ban hành các Nghị quyết 30, Nghị quyết 35 của Quốc hội trao cho Chính phủ những quyền năng động hơn để đối phó với đại dịch là những điều chưa có tiền lệ trong hoạt động lập pháp.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, nói: Ngoài những kết quả được nhiều đại biểu chỉ ra, có thêm điểm sáng rất quan trọng trong nhiệm kỳ này là sự phối hợp có hiệu quả hơn, sâu sát hơn giữa Quốc hội và Chính phủ trong chương trình xây dựng pháp luật. Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trở nên khắt khe hơn, có những yêu cầu cao hơn đối với Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ trình ra.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, việc lập chương trình xây dựng pháp luật ngày càng được nâng cao về chất lượng và tiến độ.

Theo đại biểu Nghĩa, các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh ngày càng được xem xét thận trọng, chặt chẽ hơn, chất lượng hồ sơ ngày càng được nâng cao. Quá trình thẩm tra, tham gia thẩm tra đề nghị xây dựng luật của các cơ quan của Quốc hội ngày càng được tăng cường, đặc biệt hoạt động phản biện xã hội, ý kiến tham gia đóng góp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngay từ khi lập đề nghị và trong suốt quá trình soạn thảo đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật.

Kết quả công tác lập pháp từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã góp phần quan trọng từng bước hoàn thiện, đồng bộ thể chế.

Nhấn mạnh, khối lượng công tác lập pháp cần hoàn thành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là rất lớn, nên đại biểu Nguyễn Văn Huy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án được giao, đề xuất sáng kiến, giải pháp để Quốc hội có thể hoàn thành cơ bản chương trình công tác lập pháp của nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh, trong thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức khác đã thích ứng linh hoạt với tình hình, vượt qua khó khăn, tích cực, chủ động trong công tác lập và thực hiện chương trình, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Theo đại biểu Xuân, trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục phát huy các kết quả này, đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật cần được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Các chính sách được đề xuất phải nhằm kịp thời triển khai thực hiện Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, những chính sách này cần được bảo đảm, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn nhưng vẫn bảo đảm được tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật…

T.T tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>