HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
149,975,944 lượt truy cập
  • Trả lời kiến nghị của cử tri
  • 07:08, 11/09/2020
  • Cử tri Hậu Giang kiến nghị Chính phủ có chính sách cụ thể hỗ trợ nông dân trong phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ 4.0;
  • Chủ động, phối hợp chặt chẽ trong phòng cháy, chữa cháy
  • 09:43, 04/09/2020
  • Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật phòng cháy, chữa cháy (PCCC), UBND tỉnh cho biết, ngoài nhiệm vụ nòng cốt là công an các cấp thì đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng phải thực hiện nghiêm.
  • Quốc hội giám sát tối cao
  • 17:32, 23/07/2020
  • Năm 2021, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung quan trọng vào kỳ họp cuối Quốc hội khóa XIV và tại kỳ họp thứ nhất, thứ 2, Quốc hội khóa XV.