Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

10/07/2024 | 08:15 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ được các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh.

Đợt thi đua này nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đợt thi đua với khẩu hiệu: “Thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện hoàn thành toàn diện và vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp”.

Mục tiêu là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024 và giai đoạn 2020-2025.

Với ý nghĩa đó, tỉnh phát động thi đua với các nội dung: Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện, đạt và vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trọng tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng yếu tại các Nghị quyết, Chương trình, Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, hành động cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; có những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030...

Theo ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, thông qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ, động viên tập thể và cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, chương trình trọng điểm, nghị quyết chuyên đề, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, đảm bảo tính đổi mới, đánh giá toàn diện, khách quan, đúng thực trạng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, đột phá phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và sát với tình hình thực tế địa phương.

Đợt thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương.

“Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, xây dựng, lựa chọn và biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trọng yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiều nhiệm vụ phải tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành. Chính vì vậy, tỉnh có Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

“Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tập trung phấn đấu đúng với tinh thần “thi đua đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thực hiện hoàn thành, toàn diện và vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp”, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi.

Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được thực hiện từ tháng 7-2024 đến hết ngày 30-6-2025. UBND tỉnh sẽ tổng kết đợt thi đua và trao thưởng cho tập thể và cá nhân vào dịp tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ VI, năm 2025.

 

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>