Thành phố Ngã Bảy: Nhân dân đóng góp 3,5 tỉ đồng thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

26/01/2021 | 07:56 GMT+7

(HG) - Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, MTTQ thành phố Ngã Bảy đã vận động Nhân dân trên địa bàn đóng góp 3,5 tỉ đồng để thực hiện 6 công trình, 2 phần việc. Cụ thể, đầu tư mới tuyến lộ ấp Cái Côn, ở xã Đại Thành với ngang dài 3m, dài 1km, tổng kinh phí 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa; sửa chữa, giặm vá tuyến đường Đại Thành - Tân Thành với chiều dài 7km, tổng kinh phí 2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; lắp đặt 80 bóng đèn chiếu sáng tuyến liên ấp Đông Bình - Bảy Thưa - Sơn Phú, ở xã Tân Thành, với chiều dài 3.200m, tổng kinh phí 55 triệu đồng, từ nguồn Nhân dân đóng góp; lắp đặt 29 bộ đèn chiếu sáng tuyến đường Nguyễn Huệ, phường Ngã Bảy, với chiều dài 800m, tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước; xây dựng bờ bao kênh Thầy Tầng, ở xã Tân Thành, ngang 3m, dài 2.100m, tổng trị giá 1,695 tỉ đồng, trong đó, Nhân dân hiến đất và hoa màu 945 triệu đồng, ngân sách nhà nước 750 triệu đồng; xây dựng bờ bao kênh Năm Ngày, ở xã Tân Thành, ngang 3m, dài 2.200m, tổng trị giá 2,115 tỉ đồng, trong đó Nhân dân hiến đất và hoa màu 990 triệu đồng, ngân sách nhà nước 1,125 tỉ đồng. Từ nguồn kinh phí do các nhà mạnh thường quân hỗ trợ đã triển khai xây dựng 4 căn nhà tình thương, với tổng kinh phí 270 triệu đồng.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhân dân thành phố Ngã Bảy còn phát quang bụi rậm, cắt tỉa hàng rào cây xanh, chỉnh trang khuôn viên nhà sáng - xanh - sạch - đẹp và treo cờ Tổ quốc.

NGUYỄN CHÍ TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>