Thành công của Đại hội XIII mở ra vận hội phát triển mới cho đất nước

01/02/2021 | 18:15 GMT+7

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc vào sáng ngày 1-2. Đại hội này có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Do đó, cán bộ, đảng viên, người dân cả nước nói chung, Hậu Giang nói riêng tin tưởng thành công của đại hội sẽ mở ra một bước ngoặt mới để xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tin tưởng vào đường lối, quyết sách đúng đắn

Qua theo dõi Đại hội trên sóng truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng, ông Nguyễn Hoàng, đảng viên 50 năm tuổi Đảng, ở khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, đánh giá Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ, diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở. Ông rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và diễn văn khai mạc đại hội của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, vì đã đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ Đại hội XII và qua 35 năm đổi mới.

Ông Nguyễn Hoàng cũng rất tâm đắc với 5 bài học kinh nghiệm quý báu mà Đảng ta đã rút ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII.

Ông Nguyễn Hoàng, ở khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tin tưởng những đường lối, quyết sách đúng đắn do đại hội đề ra sẽ giúp đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong 5 năm tới.

Nghiên cứu về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Hoàng cho rằng Đảng ta đã đưa ra những đường lối, quyết sách rất đúng đắn, vừa phát huy được kết quả, tiềm năng, lợi thế hiện có và từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại. Đặc biệt là Đảng ta xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khóa XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới như: đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Việc đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2045 thể hiện tầm nhìn xa của Đảng và tôi cho rằng việc này rất hay. Từ mục tiêu như vậy để chúng ta cố gắng, quyết tâm thực hiện cho bằng được. Có mục tiêu như vậy để chúng ta có những chính sách, chủ trương phù hợp cho từng giai đoạn và từng năm, đảm bảo việc thực hiện được thống nhất và không lạc hướng với mục tiêu chúng ta đề ra”, ông Nguyễn Hoàng cho biết.

Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng ta tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, ông Nguyễn Hoàng rất tâm đắc với giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng. Không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

“Ngoài tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, Đảng ta còn chủ trương tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng đây là nhiệm vụ rất quan trọng để giúp nội bộ Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; từng cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, phục vụ lợi ích của Nhân dân”, ông Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Rất vui mừng với thành công của Đại hội XIII của Đảng, ông Võ Minh Trung, ở phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tin tưởng những đường lối, quyết sách đúng đắn do đại hội đề ra sẽ được cụ thể hóa thật tốt, giúp nước ta đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tới.

Ông Võ Minh Trung, ở phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, rất tâm đắc với những giải pháp phát triển nông nghiệp mà đại hội đề ra.

Là người nông dân chân lấm tay bùn nên ông Trung dành nhiều sự quan tâm đến các giải pháp phát triển nông nghiệp mà đại hội đề ra trong thời gian tới. Ông cho rằng giải pháp: “Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ mới, giá trị gia tăng cao” là rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

“Người nông dân hiện nay còn giữ tập quán sản xuất nhỏ lẻ nên năng suất và giá trị không cao. Do đó, việc phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật sẽ là hướng đi phù hợp giúp nông dân tạo ra sản phẩm có chất lượng, nâng cao về giá trị vì phục vụ được cho thị trường xuất khẩu”, ông Trung cho biết.

Tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tại mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác chọn lựa nhân sự cấp cao, những người gánh vác trọng trách của đất nước là vấn đề luôn được các tầng lớp Nhân dân quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng. Bởi đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới.

Ông Nguyễn Văn Mảnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, theo dõi phiên bế mạc đại hội trên sóng truyền hình trực tiếp.

Ông Nguyễn Văn Mảnh, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, đánh giá cao kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa XIII. “Qua theo dõi, tôi thấy công tác nhân sự tại đại hội được tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan. Theo tôi đánh giá, Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong những năm tới”.

Việc ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đáp ứng đúng nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân trong cả nước; ông Mảnh cũng không ngoại lệ. Ông cho rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã làm rất tốt nhiệm vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta thực hiện đường lối đổi mới, đưa nước ta đạt được những thành tựu to lớn trong 5 năm qua dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nhiều vụ án lớn, nhiều cán bộ cấp cao vi phạm đã bị xử lý nghiêm khắc.

“Chúng tôi rất vui mừng khi ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử chức Tổng Bí thư. Với sự lãnh đạo quyết liệt của ông, những tổ chức, cá nhân đã, đang hoặc có ý định thực hiện hành vi tham nhũng sẽ dè chừng, lo sợ. Chắc chắn, công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta sẽ được đẩy mạnh hơn nữa dưới dự chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng”, ông Mảnh chia sẻ.

Ông Lương Phong Nhã, ở ấp 3, thị trấn Nàng Mau, cũng thấy mừng vì đại hội đã bầu đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết. Đặc biệt là có nhiều đồng chí tuổi đời còn khá trẻ.  

Ông Nhã cho biết: “Tôi đánh giá Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã làm rất tốt trách nhiệm của mình, khi quyết định nhiều chính sách đúng đắn có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực sự là những đồng chí vừa có đức, có tài, có nhiều tâm huyết với nhiệm vụ được giao, có khát vọng xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tôi mong muốn cán bộ trẻ trúng cử phải phát huy được sự nhiệt huyết, sức trẻ, tuy nhiên cần tránh sự nóng vội, chủ quan trong xử lý trong công việc. Đối với các đồng chí tái cử sẽ đóng góp kinh nghiệm vốn có, góp phần dìu dắt, rèn luyện giúp cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành hơn”.

Ông Nhã mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng và để cho sự tin tưởng, tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân dành cho Đảng ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước ta cần chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19, bởi nếu để dịch bùng phát trên diện rộng sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước.

* * *

Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội khóa XII của Đảng và sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của nước ta đã lớn mạnh hơn nhiều; quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế được cải thiện...

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp đã ghi dấu mốc quan trọng, mở ra thời kỳ phát triển mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không chỉ trong nhiệm kỳ 5 năm tới mà còn cho tầm nhìn dài hạn của đất nước, của dân tộc. Thành công của đại hội sẽ càng củng cố hơn nữa niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, là động lực quan trọng nhất để Việt Nam đi tới thịnh vượng. Nếu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà đại hội đã đề ra, đặc biệt là mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao thì nước ta sẽ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng lớn…

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>