Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

25/01/2021 | 19:09 GMT+7

Hiện, toàn lực lượng CAND ở trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao đổi với báo chí về những dấu ấn nổi bật của lực lượng CAND trong nhiệm kỳ qua và đóng góp của lực lượng CAND trong việc góp phần vào thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh; kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng lớn

Phóng viên (PV): Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã có nhiều đổi mới hiệu quả trong lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác. Một nhiệm kỳ được đánh giá có nhiều đột phá của lực lượng công an nhân dân. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đâu là những dấu ấn nổi bật, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Công an Trung ương đã đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo trong lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đạt những kết quả, thành tựu quan trọng, tạo dấu ấn nổi bật.

Đảng bộ Công an Trung ương đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an Nhân dân.

Đồng thời, đã lãnh đạo toàn lực lượng công an Nhân dân giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Nổi bật, lực lượng công an Nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, tạo được nhiều dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Đây là thành tựu bao trùm và quan trọng nhất trong nhiệm kỳ qua.

Lực lượng công an Nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Công an Trung ương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an Nhân dân gương mẫu, khẩn trương, quyết liệt, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai nhiều giải pháp mang tính “đột phá," “cách mạng” trong xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, được coi là “điểm sáng” của Bộ Công an trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy Công an Trung ương luôn luôn đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh trong lãnh đạo toàn lực lượng công an Nhân dân ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương công tác được tăng cường. Quyết liệt trong việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, do vậy tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được bảo đảm, có chuyển biến căn bản, được sự đồng tình, ủng hộ cao của Nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng, công tác đối ngoại và hợp tác của công an Nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa; chủ động góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thể hiện rõ vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Trong phòng, chống đại dịch COVID-19, lực lượng công an Nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt là một trong ba lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” đã trở thành biện pháp quan trọng hàng đầu được cả hệ thống chính trị áp dụng trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ.

PV: Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước qua hơn 35 năm đổi mới với nhiều thành tựu. Đây cũng là những tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở đầu một giai đoạn mới của đất nước. Xin Bộ trưởng chia sẻ về những bài học kinh nghiệm quan trọng để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó?

Bộ trưởng Tô Lâm: Qua hơn 35 năm đổi mới, đặc biệt từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trong nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học quan trọng.

Một là, phải luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng công an Nhân dân, lực lượng công an Nhân dân phối hợp chặt chẽ với quân đội Nhân dân, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an Nhân dân.

Hai là, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương giải pháp về chiến lược và sách lược phù hợp trước diễn biến của tình hình liên quan đến an ninh của đất nước. Thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đề xuất bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách và đặc biệt là hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự.

Ba là, chủ động, sáng tạo, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an Nhân dân. Chú trọng xác định mục tiêu yêu cầu, chủ đề và khẩu hiệu hành động, đi đôi với việc giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, công an địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đồng thời là thủ trưởng đơn vị.

Bốn là, tập trung cao độ trong công tác xây dựng Đảng, từng bước xây dựng các tổ chức đảng trong công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về phẩm chất và năng lực lãnh đạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với quyết tâm chính trị cao trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đi đôi với kiên quyết điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Năm là, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ, công tác đào tạo cán bộ, tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật của lực lượng công an Nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Chú trọng đầu tư nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong các mặt công tác công an.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ

PV: Xin Bộ trưởng cho biết tham dự Đại hội XIII của Đảng, lực lượng CAND nói chung, Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nói riêng đã góp phần như thế nào vào thành công của Đại hội?

Bộ trưởng Tô Lâm: Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương tham dự Đại hội XIII của Đảng với tinh thần, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ để tích cực đóng góp xây dựng, hoàn thiện các văn kiện Đại hội, tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp cơ bản chiến lược về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể khái quát về những đóng góp nổi bật của lực lượng công an Nhân dân trong công tác bảo vệ Đại hội là lực lượng công an Nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII, nhất là nội dung tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tập trung lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối đại hội Đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lực lượng cảnh sát tại lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 10/1. (Ảnh: Phạm Cường)

Nổi bật, lực lượng công an Nhân dân đã chủ động bảo vệ quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội các cấp, giữ vững đoàn kết nội bộ; phối hợp với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự trong diện quy hoạch, cơ cấu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ chủ chốt.

Đặc biệt, Bộ Công an đã xây dựng Chỉ thị, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể như, ngày 10/1 đã tổ chức Lễ ra quân bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với mục tiêu “Tổ chức đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội."

           PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

THU HẰNG

Theo daihoi13.dangcongsan.vn

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>