Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 13 và đại hội đảng bộ các cấp

02/11/2020 | 05:15 GMT+7

(HG) - Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Tại đây, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương trong LLVT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời gian tới...

Trước đó, các cán bộ, đảng viên được nghe Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, phân tích, thảo luận, cho nhiều ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện về các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 và dự báo cả năm 2020; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023.

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng còn thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm và thống nhất cao với sự chuẩn bị của Bộ Chính trị về nhân sự; đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Đồng thời, xem xét, cho ý kiến về một số công việc quan trọng khác...

VĂN NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>