Tâm đắc, kỳ vọng và sẽ góp sức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống

14/10/2020 | 19:14 GMT+7

Thành công của đại hội mở ra một chương mới của sự phát triển. Tham gia xuyên suốt đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ tâm đắc với những đánh giá sát sườn nhiệm kỳ qua, đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ mới phù hợp và kỳ vọng Hậu Giang sớm cất cánh.

Ông Phạm Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A:

Đại hội đã đề ra nghị quyết, mục tiêu đúng đắn, phù hợp

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của toàn Đảng, dân và quân tỉnh nhà. Điều tôi ấn tượng là công tác trang trí, khánh tiết và phục vụ chu đáo, góp phần tạo nên không khí hân hoan, trang trọng của đại hội. Công tác điều hành đại hội của Đoàn Chủ tịch rất mạch lạc, nghiêm túc, rõ ràng, dân chủ thật sự.

Từng đại biểu tham dự đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc chấp hành nội quy của đại hội; bầu chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện qua 100% phiếu đều hợp lệ.

Trên tinh thần tiến công, quyết thắng, đại hội đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những thành tựu đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát hợp 5 năm tới.

Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu nghị quyết chủ yếu và 3 nhiệm vụ đột phá, đồng thời đưa ra những giải pháp thực hiện hết sức cụ thể, sát với tình hình thực tiễn tỉnh nhà. Tôi tin tưởng nghị quyết và 3 nhiệm vụ đột phá do đại hội đề ra sẽ được triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, từ đó giúp tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy của thị trấn, tôi sẽ chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong Đảng bộ, đoàn viên, hội viên, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đảng ủy thị trấn cũng sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phù hợp với điều kiện địa phương. Không ngừng phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quán triệt, thực hiện nghị quyết; sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện, từ đó đúc kết kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện tốt hơn trong từng giai đoạn cụ thể.

Anh Nguyễn Cẩm Lựa, Bí thư Thành đoàn thành phố Vị Thanh:

Mong tiếp tục có thêm những đề án, chính sách quan tâm đến cán bộ trẻ

- Đây là lần đầu tiên tôi dự đại hội với tư cách là đại biểu chính thức. Là cán bộ đoàn, tôi nhận thấy thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ và tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu trưởng thành.

Qua đại hội lần này, tôi kỳ vọng, Đảng bộ tỉnh, chính quyền các cấp tiếp tục có thêm những đề án, chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ để họ có cơ hội tham gia cống hiến sức mình vào sự phát triển của địa phương; có thêm những chương trình, đề án hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho khởi nghiệp; giải quyết tốt việc làm cho thanh niên nông thôn…

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh:

Tâm đắc nhóm giải pháp về phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới công nghệ cao

- Kết quả đại hội lần này tôi rất phấn khởi; đại biểu đã rất trách nhiệm trong bầu chọn những đồng chí xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Trong đó, cấp ủy viên là nữ chiếm tỷ lệ rất cao. Đại biểu cũng hết sức trách nhiệm, tích cực thảo luận đóng góp cho các chỉ tiêu, giải pháp nhiệm kỳ mới.

Theo tôi, nhiệm kỳ 2015-2020 tỉnh đã có nhiều chủ trương, ban hành nhiều chính sách chăm lo cho nông dân, đạt kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đối với phương hướng nhiệm kỳ tới, tôi tâm đắc nhất đối với nhóm giải pháp về phát triển nông nghiệp bền vững, hướng tới công nghệ cao gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong các giải pháp của nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng “Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025” được xây dựng và triển khai thực hiện đúng tiến độ để nông dân được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của đề án.

Để góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống, các cấp hội nông dân sẽ tăng cường vận động nông dân tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo ra nông sản sạch, an toàn. Trong tổ chức sản xuất, vận động nông dân tham gia vào kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy kinh tế thị trường, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, chú trọng chất lượng, mẫu mã, nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản.

Sẽ quan tâm vận động nông dân phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Bà Đỗ Thị Ngọc Trúc, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phụng Hiệp:

Mong từng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm

- Tôi kỳ vọng từng đồng chí được đại biểu tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, qua đó có những giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Bản thân tôi cũng tin tưởng rằng từng đồng chí này sẽ tích cực, chủ động nêu cao tinh thần, trách nhiệm và tâm huyết giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn, đáp ứng được kỳ vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ mới, bản thân tôi rất tâm huyết về việc đẩy mạnh cải cách hành chính. Bởi thông qua công tác này kỳ vọng là sẽ góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư vào địa bàn tỉnh, giúp Hậu Giang từ tỉnh nông nghiệp sẽ nhanh chóng đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đó tạo ra nhiều công ăn việc làm, nâng cao mức thu nhập cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Ông Lê Văn Nết, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Long Mỹ:

Cán bộ nhiệm kỳ mới trẻ, có năng lực lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

- Tôi nhận thấy Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới so nhiệm kỳ vừa qua. Nếu thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ mang lại nhiều đổi thay tích cực cho tỉnh nói chung, thị xã Long Mỹ nói riêng, nhất là nhiệm vụ tập trung phát triển đô thị, cụ thể đối với 3 đô thị lớn của tỉnh là thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ. Đây là động lực quan trọng giúp tỉnh nhà phát triển nhanh trong thời gian tới.

Đối với nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, bản thân đánh giá cao, đây là đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực lãnh đạo, điều hành cũng như khả năng đảm đương, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của nhiệm kỳ này, kể cả các nhiệm kỳ tiếp theo. Có thể khẳng định với đội ngũ cán bộ chất lượng như thế sẽ là nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.           

Nhóm PV XDĐ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>