Huyện Long Mỹ: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII

02/11/2020 | 05:06 GMT+7

(HG) - Huyện ủy Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông báo một số nội dung quan trọng và kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Theo đó, đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ tổng quát là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ huyện Long Mỹ cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới. Nghị quyết cũng đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu: tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 4.343 tỉ đồng; tổng nguồn thu ngân sách nhà nước 3.685 tỉ đồng; xây dựng 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã còn lại cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập mới 100 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%; tạo việc làm cho 5.000 lao động, 200 người tham gia xuất khẩu lao động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tống Hoàng Khôi, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, yêu cầu từng cán bộ, đảng viên quán triệt tại cơ quan, đơn vị và triển khai thực hiện nghị quyết đã đề ra. Ông lưu ý một số chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra cao so với một địa phương nông nghiệp như huyện Long Mỹ, nên trong thời gian tới từng cán bộ, đảng viên cần thấy được, nhận thức được đây là nhiệm vụ quan trọng, từng cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đã đề ra cho tốt.

TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>