Doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh đóng góp ngân sách trên 1.060 tỉ đồng

25/01/2022 | 09:31 GMT+7

(HG) - Tính đến hết năm 2021, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tập trung của tỉnh đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp 29.018 tỉ đồng, đạt 103,63% kế hoạch và cao hơn năm 2020 khoảng 1.000 tỉ đồng, giá trị nộp ngân sách hơn 1.060 tỉ đồng, đạt 204% kế hoạch. 

Hoạt động tại cảng tổng hợp VIMC Hậu Giang thuộc Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1.

Dịch bệnh đã làm cho nhiều doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, nhiều lao động bị ngừng việc, mất việc. Mặt khác, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp khi cả 2 giá trị đều đạt thấp so với kế hoạch mà Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề ra. Giá trị xuất khẩu được 463,514 triệu USD, đạt 92,7% và giá trị nhập khẩu được 240,382 triệu USD, đạt 96,15%. Nhưng bằng nỗ lực của doanh nghiệp, sự chỉ đạo sát sao trong công tác phòng chống dịch và các biện pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời để doanh nghiệp có thể duy trì sản xuất. Hiện nay tại các khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý có 47 doanh nghiệp đang duy trì hoạt động với các phương án phù hợp, tổng số lao động đang làm việc là 12.258, gần bằng 50% số lao động trước dịch, số lao động nhận mới được 4.689 người.

Tin, ảnh: T.TRANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>