• Xung đột ở Sudan tiếp tục leo thang
  • 08:51, 25/04/2023
  • Quốc gia châu Phi này đã gia hạn đóng cửa không phận. Hiện các nước đang khẩn trương tiến hành kế hoạch sơ tán công dân khỏi Sudan.