• Hơn 40 quốc gia sẵn sàng gia nhập BRICS
  • 08:32, 25/07/2023
  • Đây là thông tin do ông Anil Sooklal, Đại sứ Nam Phi chịu trách nhiệm về quan hệ với liên minh kinh tế BRICS và các nước châu Á, đưa ra.
  • Nạn đói gia tăng toàn cầu
  • 07:42, 19/07/2023
  • Hàng triệu người rơi vào cảnh đói cùng cực cần được cứu trợ khẩn cấp đang là mối quan tâm của các tổ chức nhân đạo trên thế giới.