Vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

22/04/2024 | 09:14 GMT+7

Huyện Châu Thành A tích cực triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2024, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Các lớp dạy nghề phù hợp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo ở huyện Châu Thành A.

Chủ động xây dựng phương án giảm nghèo bền vững

Đến cuối năm 2023, trên địa bàn thị trấn Một Ngàn còn 8 hộ nghèo, 54 hộ cận nghèo, với 2 ấp xóa trắng hộ nghèo… đây là kết quả tích cực trong thực hiện công tác giảm nghèo của địa phương.

Bà Vũ Phạm Lanh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Một Ngàn, chia sẻ: “Thị trấn đã đến thăm hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng để nắm tình hình. Qua đây, chúng tôi muốn nghe chia sẻ của các hộ về khó khăn trong quá trình thoát nghèo, để có kế hoạch hỗ trợ sát với thực tế. Trong kế hoạch giảm nghèo năm 2024, địa phương dự kiến thực hiện mô hình hỗ trợ sinh kế là nuôi dê thương phẩm và mở các lớp đào tạo nghề… Với hộ cận nghèo, những hộ có phương án phát triển kinh tế hiệu quả, thị trấn xem xét giới thiệu họ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Năm 2024, thị trấn Một Ngàn đặt mục tiêu giảm từ 4-5 hộ nghèo. Dựa trên nhu cầu thực tế của hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, nguồn lực xã hội hóa địa phương, sẽ tập trung hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết trong sinh hoạt hàng ngày như nhà ở, nước sạch. Tiếp đến hỗ trợ điều kiện phát triển sản xuất như hỗ trợ phương tiện sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn tín dụng… tạo sinh kế bền vững, nhất là đối với hộ nghèo thuộc bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Giảm nghèo đã gắn với nhiệm vụ chính trị, nhận thức ý nghĩa của công tác giảm nghèo, hiện nay thị trấn Rạch Gòi đã bắt tay vào triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2024. Anh Võ Minh Tâm, công chức văn hóa - xã hội UBND thị trấn Rạch Gòi, thông tin: “Trên địa bàn thị trấn còn 28 hộ nghèo, 57 hộ cận nghèo, mục tiêu địa phương phấn đấu giảm 1,03% hộ nghèo trong năm 2024, khoảng 24 hộ. Để đạt mục tiêu này, cuối năm 2023 UBND thị trấn đã tham mưu Đảng ủy thị trấn xây dựng mô hình hỗ trợ sinh kế nuôi heo thương phẩm kết hợp nuôi cá trê phi cho 22 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Chúng tôi còn đang tập trung thực hiện mục tiêu hỗ trợ việc làm bền vững, đưa người lao động đi làm việc nước ngoài, xin mở 2 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn”.

Từ các chính sách hỗ trợ và nguồn xã hội hóa, đến nay trên địa bàn thị trấn đã không còn tình trạng hộ gặp khó khăn về nhà ở như nhà lá, nhà xiêu vẹo… Năm qua, thị trấn Rạch Gòi đã vận động xây dựng mới và sửa chữa được 6 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo.

Quyết tâm cao cho nhiệm vụ trọng tâm

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn vốn của Nhà nước, sự nỗ lực của người dân, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, “cầm tay chỉ việc” của chính quyền địa phương. Giải pháp này đã và đang mang lại hiệu quả tích cực và trở thành nền tảng quan trọng giúp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững trong suốt những năm qua.

100% xã, thị trấn đều ban hành kế hoạch, xây dựng phương án thoát nghèo chi tiết đến từng hộ gia đình trên cơ sở mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo. Các địa phương đã rà soát nhu cầu hỗ trợ của người nghèo về vốn, học nghề, tạo việc làm… để thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Hà Văn Chính, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A, thông tin: “Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ giảm hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2021-2025, huyện đã phân bổ chỉ tiêu phấn đấu giảm hộ nghèo theo từng xã, thị trấn cụ thể từng năm trong suốt giai đoạn. Năm 2024, địa phương phấn đấu giảm 1% hộ nghèo trên toàn huyện. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo. Nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án sinh kế phù hợp với tình hình địa phương; chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường để tập trung giải quyết việc làm cho người nghèo”.

Với những giải pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo năm 2024 của huyện Châu Thành A được kỳ vọng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Cuối năm 2023, trên địa bàn huyện Châu Thành A còn 311 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,16% và 781 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,92%.

Trong năm nay, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu giảm 1% hộ nghèo.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>