Nhiều kết quả nổi bật trong giảm nghèo

17/04/2024 | 10:12 GMT+7

Năm qua, với nỗ lực, quyết tâm không ngừng của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng từ Nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành A đã để lại nhiều kết quả tích cực. Trong đó, từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là điểm nhấn trong công tác này.

Ông Em thoát nghèo nhờ hỗ trợ từ mô hình sinh kế và đầu tư phát triển quy mô đàn dê.

Người dân tích cực vươn lên

Gia đình ông Nguyễn Hữu Hạnh, ở ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh, là hộ cận nghèo, điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, sống chủ yếu bằng việc làm thuê. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Hạnh được chọn tham gia mô hình sinh kế nuôi dê do xã hỗ trợ. Ông Hạnh chia sẻ: “Bầy dê phát triển khỏe mạnh và đã sinh sản. Việc chăn nuôi của tôi được chính quyền quan tâm, định kỳ cán bộ xuống hỏi thăm tình hình, khi dê bệnh có bên trang trại giống hướng dẫn chăm sóc, trị bệnh nên tôi rất an tâm”.

Từ sự quyết tâm của những hộ như ông Hạnh, công tác giảm nghèo tại địa phương này đạt kết quả phấn khởi. Ông Đoàn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Thạnh, thông tin: “Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, trong thời gian qua xã đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng đoàn thể để kịp thời hỗ trợ cho những hộ đủ điều kiện tham gia vào các dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2023, xã còn 20 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,44% và 52 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,13%”.

Tại xã Trường Long A, nhờ sự hỗ trợ từ mô hình chăn nuôi dê thương phẩm, gia đình ông Nguyễn Văn Thum Em, tại ấp Trường Hiệp A, đã thoát nghèo. Trước đây, dù cần mẫn làm ăn nhưng sau nhiều lần chuyển đổi, ông Em vẫn chưa tìm được mô hình thích hợp, cuộc sống do vậy cũng còn nhiều khó khăn.

Được chính quyền hỗ trợ tiếp cận dự án giảm nghèo, ông Em được cấp dê giống, tập huấn tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi để đạt hiệu quả cao nhất. Thấy được tiềm năng từ đây, ông Em đẩy mạnh đầu tư mua thêm dê giống để tăng quy mô đàn. Đến nay, gia đình ông đã có được bầy dê gồm 11 con dê lớn và 12 con dê con.

Là xã đạt nhiều dấu ấn trong công tác giảm nghèo, được UBND tỉnh tặng bằng khen trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xếp hạng nhất toàn huyện trong việc vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trường Long A là một trong những địa phương có nét chuyển biến tích cực. Đến đầu năm 2024, toàn xã chỉ còn 28 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,02%), 59 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,16%).

Quyết tâm giảm nghèo bền vững

Huyện Châu Thành A xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng, trên cơ sở những mục tiêu, định hướng đề ra, huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để thực hiện công tác giảm nghèo, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. 

Đầu năm 2023, toàn huyện Châu Thành A có 648 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,42%) và 828 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 3,09%), từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được triển khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện ở địa phương, đến cuối năm 2023, huyện có 337/648 hộ thoát nghèo, 47/828 hộ thoát cận nghèo. Toàn huyện hiện còn 311 hộ nghèo (tỷ lệ 1,16%) và 781 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,92%).

Công tác giảm nghèo dù đạt những kết quả nổi bật nhưng còn gặp khó khăn như các hộ tham gia các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất mô hình giảm nghèo, kinh nghiệm, khả năng vận dụng kiến thức, khoa học công nghệ hiện đại áp dụng vào sản xuất chưa nhiều, chủ yếu sản xuất theo truyền thống thủ công, khó vận động người lao động tham gia học nghề, nhiều người chỉ tham gia học nghề dưới 3 tháng…

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính sách hỗ trợ đã kịp thời đến người dân và linh hoạt trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tại cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều dự án, tiểu dự án đến nay giải ngân 100% và bước đầu mang lại hiệu quả, cải thiện kinh tế cho nhiều hộ gia đình.

Ông Hà Văn Chính, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành A, cho biết: “Từ hiệu quả của các dự án đã triển khai, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo để nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Lưu ý các xã, thị trấn khi triển khai các mô hình sinh kế ngoài tập huấn, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng ngừa bệnh, cần thường xuyên theo dõi quá trình chăn nuôi của người dân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần phát huy tối đa hiệu quả của mô hình trong thời gian tới”.

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được triển khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện ở địa phương, đến cuối năm 2023, huyện có 337/648 hộ thoát nghèo, 47/828 hộ thoát cận nghèo.

Đến nay, toàn huyện hiện chỉ còn 311 hộ nghèo (tỷ lệ 1,16%) và 781 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2,92 %).

 

Bài, ảnh: THANH NGÂN 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>