Thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 bằng hành động cụ thể, thiết thực

05/03/2024 | 07:26 GMT+7

“Việc phát động và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 đã thực sự khơi dậy khát vọng và trở thành động lực để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thực chất”, là đánh giá của ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, về kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” (chuyên đề năm 2022-2023).

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có thể thấy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xác định việc thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với những việc làm thiết thực hàng ngày. Từ đó, thấm sâu tư tưởng, dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Hiệu quả học tập và làm theo gương Bác

Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2019 đến năm 2023; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề năm 2022-2023… là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chủ tịch Hội Nông dân, kiêm phụ trách Văn phòng - Tổ chức đảng Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành.

Sự đóng góp nổi bật của chị Diễm trong năm qua là cùng với tập thể đạt giải nhất Hội thi tìm hiểu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tìm hiểu về Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo và phong trào phụ nữ huyện Châu Thành giai đoạn 1930-2015 (hội thi) do Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức.

Sau khi tiếp nhận kế hoạch tổ chức hội thi, chị Diễm tham mưu cho Đảng ủy thị trấn thành lập đội thi, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên trong đội. Chuẩn bị cho hội thi, chị Diễm tích cực tham gia xây dựng ý tưởng, viết kịch bản sâu khấu hóa; chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết cho các phần thi… Nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên đội thi thị trấn Ngã Sáu đã thể hiện tốt các phần thi và đạt giải nhất.

Ngoài nhiệm vụ kể trên, chị Diễm luôn năng nổ, nhiệt tình và thực hiện tốt các công việc do tập thể phân công. Chị chia sẻ: “Tôi nỗ lực làm tốt việc tham mưu công tác xây dựng Đảng ở địa phương; đồng thời tham mưu cho Đảng ủy thị trấn thực hiện kịp thời việc triển khai, quán triệt và sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Chưa kể, thời gian qua, tôi còn tham mưu cho Đảng ủy tổ chức được 93 cuộc tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, với hơn 7.300 lượt đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham dự, qua đó tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết, đóng góp của các tầng lớp nhân dân”.

Tại thành phố Ngã Bảy, Thành ủy luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 bằng các mô hình, phần việc cụ thể. Riêng năm 2023, đã ban hành kế hoạch chỉ đạo xây dựng mô hình mới, cách làm hay, trong đó yêu cầu mỗi chi bộ (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) phải thực hiện ít nhất 1 mô hình cụ thể. Kết quả, toàn Đảng bộ thành phố duy trì, xây dựng mới và thực hiện 155 mô hình, trong đó có 76 mô hình được duy trì, 76 mô hình mới và 3 mô hình nhân rộng.

Đúc kết kinh nghiệm thực hiện chuyên đề trên địa bàn thành phố, ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy, cho biết, trước hết, quá trình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề của tỉnh phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy đảng, nhất là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Trong thực hiện, từng đảng bộ, chi bộ phải xây dựng kế hoạch sát hợp với tình hình địa phương, đơn vị; phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; trong đó chú trọng giải quyết kịp thời các vấn đề Nhân dân quan tâm.

Cùng với đó, coi trọng và thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; vận dụng và khai thác có hiệu quả các hình thức tuyên truyền thường xuyên thông qua lồng ghép vào các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể và thông qua các trang mạng xã hội trên internet để giới thiệu lan tỏa nội dung chuyên đề cũng như những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, chú trọng việc thực hiện chuyên đề bằng những việc làm, mô hình, sản phẩm cụ thể. Hàng năm, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo xây dựng các mô hình mới, cách làm hay; tổ chức phát động các phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương…

Đánh giá của Tỉnh ủy cho thấy, việc tổ chức, thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh được các đơn vị, địa phương chú trọng gắn kết với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhất là việc thực hiện các nghị quyết, đề án theo Chương trình số 50 của Tỉnh ủy, trọng tâm là xây dựng “4 trụ cột” theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng theo Nghị quyết số 04.

Từ đó, góp phần tích cực vào việc tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh. Nổi bật là nhiệm vụ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với nhiều đề án về công tác cán bộ được Tỉnh ủy ban hành và các cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng thời, góp phần tích cực vào kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch hàng năm của tỉnh. Kết quả, trong 2 năm 2022 và 2023, Đảng bộ tỉnh đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”

Để tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025 hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, “tận dụng thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết chuyên đề 2024-2025 có 3 thành tố chính, được kế thừa, phát triển từ chuyên đề Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh. Cụ thể, thành tố thứ nhất là “phát huy nội lực”, nội dung này được vận dụng từ chuyên đề Đại hội XIII của Đảng là “ý chí tự lực, tự cường” và kế thừa chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh.

Thành tố thứ hai là “tận dụng thời kỳ vàng”, nội dung này quán triệt, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh, đồng thời từ thực tiễn nâng tầm nhận thức từ tận dụng thời cơ lên nắm bắt, “tận dụng thời kỳ vàng” để phát triển tỉnh Hậu Giang.

Thành tố thứ ba là “hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”, nội dung này tỉnh tiếp thu quan điểm tại Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, kế thừa, phát triển lý luận, thực tiễn từ chuyên đề 2022-2023, chuyển từ khơi dậy khát vọng sang giai đoạn hiện thực hóa khát vọng để đạt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Theo ông Lê Công Lý, để phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm, thì cần gắn việc học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề năm 2024-2025 với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc giá trị, ý nghĩa to lớn và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề năm 2024-2025. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề bằng hành động cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường xây dựng môi trường dân chủ, nhân văn và sáng tạo, tạo điều kiện cần thiết cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy và hiện thực hóa ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo đảm và giữ vững quyết tâm, thành quả của quá trình thực hiện chuyên đề năm 2024-2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đối với việc học tập, làm theo gương  Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo: Phải tổ chức học tập nghiêm túc, chất lượng chuyên đề năm 2024-2025, hình thức học tập phải được chú trọng đổi mới phù hợp với từng nhóm đối tượng để các nội dung cốt lõi của chuyên đề đi vào đời sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cấp ủy phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề sát hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, có xác định trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, đơn vị. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trong học tập và thực hiện chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị được giao…

-----------------------------

Nội dung chuyên đề 2024-2025 gồm có 3 phần. Phần thứ nhất: Sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tận dụng thời cơ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ ba: Đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>