Kinh tế - xã hội phát triển tích cực

04/01/2024 | 08:34 GMT+7

Sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng với sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân giúp huyện Long Mỹ thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Ông Nguyễn Vũ Trường (đứng), Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, phát biểu tại buổi làm việc với xã Xà Phiên vào tháng 11-2023.

Trao đổi với phóng viên Báo Hậu Giang, ông Nguyễn Vũ Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cho biết:

- Nhìn chung, trong năm 2023, với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) là 4.327 tỉ đồng, tăng 306 tỉ đồng so cùng kỳ, đạt 104,21% nghị quyết. Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có sự phát triển ổn định, các mô hình sản xuất, kinh tế tập thể được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, huyện tập trung xây dựng thành công xã nông thôn mới Vĩnh Viễn A. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã Xà Phiên và Lương Nghĩa hiện đạt 13-14 tiêu chí.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện hơn 633 tỉ đồng, đạt 102,5% chỉ tiêu. Huyện cũng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án, công trình trọng điểm như: Đường tỉnh 931; Dự án thành phần Hậu Giang - Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A...

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều bước tiến đáng ghi nhận. Huyện triển khai nhiều hoạt động văn hóa phục vụ các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn. Quan tâm đầu tư và tận dụng tối đa cơ sở vật chất trường lớp để tổ chức dạy và học; có 30/33 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% so với chỉ tiêu giao. 8/8 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Huyện thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, các chế độ, chính sách, trợ cấp xã hội. Việc tư vấn giới thiệu, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt chỉ tiêu nghị quyết năm. Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2023, toàn huyện có 460 hộ thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 1,94%, đạt 194% nghị quyết HĐND. Hiện, huyện còn 1.102 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,54%; 679 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,41%.

Long Mỹ là huyện thuần nông, vậy huyện có những chỉ đạo như thế nào để phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống người nông dân, thưa ông ?

- Thời gian qua, huyện luôn bám sát và quát triệt các nội dung chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, Trung ương và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch phát triển phù hợp với địa phương. Nhờ đó, các mô hình sản xuất, kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố phát triển và hoạt động có hiệu quả. Nổi bật là huyện phát triển mới được 9 hợp tác xã (HTX), đạt 225% nghị quyết; lũy kế đến nay, trên địa bàn có 51 HTX (44 HTX nông nghiệp và 7 HTX phi nông nghiệp). Năm 2023, huyện phát triển mới 11 sản phẩm OCOP, tổng số đến nay toàn huyện có 26 sản phẩm OCOP.

Huyện quan tâm rà soát những mô hình làm ăn có hiệu quả để kịp thời nhân rộng. Đặc biệt, trong năm qua, đã triển khai mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò cho người dân là đồng bào dân tộc Khmer.

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2023, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá: “Tập trung tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất nông nghiệp an toàn với thị trường và phát triển du lịch nông nghiệp”. Tập trung đầu tư nhân rộng và phát triển các mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, phát triển các HTX có vai trò dẫn dắt, tập hợp người dân tham gia các mô hình sản xuất tập trung mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên và người nông dân, gắn với triển khai Đề án 1 triệu héc-ta sản xuất lúa giảm phát thải do Chính phủ ban hành.

Xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ bản “cánh đồng không dấu chân người nông dân” thông qua với việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tạo việc làm dịch vụ nông nghiệp, việc làm phi nông nghiệp tại chỗ cho lao động nông thôn…

Bên cạnh nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ của huyện đạt kết quả như thế nào, thưa ông ?

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá so sánh) ước thực hiện 899 tỉ đồng, đạt 105% kế hoạch. Số doanh nghiệp thành lập mới là 56 doanh nghiệp, với số vốn hơn 126 tỉ đồng, đạt 280% nghị quyết HĐND. Toàn huyện có 602 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (tăng 20 cơ sở so với cùng kỳ) và 3.011 cơ sở thương mại, dịch vụ (tăng 79 cơ sở so với năm 2022). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính cả năm là 2.439 tỉ đồng, đạt 105,77% kế hoạch.

Trong năm 2023, huyện tổ chức ra mắt mô hình Chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Thuận Hưng, xã Lương Nghĩa, xã Xà Phiên và thị trấn Vĩnh Viễn, qua đó từng bước tạo thói quen cho người dân không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh ở địa phương. Địa phương luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, ưu tiên nhất và ưu đãi nhất đối với các công ty, doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, nhất là các công ty, doanh nghiệp tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương và bảo vệ môi trường nông thôn.

Dù phát triển nhưng chắc hẳn huyện Long Mỹ vẫn còn có những khó khăn, hạn chế cần phải khắc phục, thưa ông ?

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện còn một số khó khăn, hạn chế. Trong điều hành, chỉ đạo các ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu kiểm tra thường xuyên nên phong trào thi đua của các ngành đạt kết quả chưa cao, một số chỉ tiêu đạt chưa bền vững như: công tác giải ngân vốn đầu tư đôi lúc tiến độ còn chậm; việc quản lý quy hoạch trật tự xây dựng còn hạn chế, cảnh quan môi trường từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phối hợp của các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn chưa nhịp nhàng, một số nội dung tham mưu cho UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện chất lượng chưa cao. Cán bộ chủ chốt ở một số ngành, địa phương đôi lúc chưa chủ động sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm chỉ đạo sâu sát phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2024, huyện sẽ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông ?

- Trong năm nay, huyện thực hiện mục tiêu: “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch; quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa, tinh thần và nâng cao đời sống Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, công nghệ số; đảm bảo quốc phòng - an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”. Đồng thời, đề ra 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Để thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu kể trên, huyện tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động, khả năng liên kết sản xuất của nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, tổ hợp tác sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản theo tiêu chuẩn OCOP.

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khai thác và huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, vận dụng tốt các chính sách để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư. Tranh thủ, thu hút các nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, các nguồn tài trợ để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, các công trình thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước; mở rộng nguồn thu, chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế; khai thác nguồn thu từ đất.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Quan tâm nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực. Triển khai có hiệu quả Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng. Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo, nắm bắt tình hình chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội và tai nạn giao thông…

Xin cảm ơn ông !

TRƯỜNG SƠN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>