Chính phủ yêu cầu sớm báo cáo Bộ Chính trị triển khai chính sách tiền lương mới

06/03/2024 | 15:27 GMT+7

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị triển khai chính sách tiền lương mới.

Hoàn thiện và phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện chính sách tiền lương - Ảnh: Q.ĐỊNH

Cùng đó, Bộ Nội vụ được yêu cầu hoàn thiện nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Theo đó, tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2024, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về tổ chức bộ máy, biên chế; công vụ, công chức; xây dựng chính quyền địa phương; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành việc xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong tháng 3-2024 để thực hiện chính sách tiền lương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan để kịp thời giải đáp, hướng dẫn trong trường hợp có vướng mắc.

Bộ Nội vụ hoàn thiện nghị định về chế độ tiền lương mới đối với đối tượng thuộc thẩm quyền của Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan của Đảng, Quốc hội.

Từ đó làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về chế độ tiền lương mới thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị triển khai chính sách tiền lương mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương.

Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR index) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính các bộ, cơ quan, địa phương.

Trước đó tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2-3, quyền Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ Nguyễn Bích Thu cho hay thực hiện nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; đồng thời căn cứ kết luận của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngay quyết định, ban hành kế hoạch triển khai.

"Sau khi có chỉ đạo chúng tôi phải triển khai ngay để làm sớm, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, phải xây dựng nghị định trình Chính phủ, ban hành về chế độ tiền lương mới", bà Thu cho hay từ các năm sau sẽ xây dựng nghị định để điều chỉnh chế độ tiền lương theo kết luận của Trung ương.

Cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng các văn bản của cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, hoàn thành các văn bản. Trong đó, với Quốc hội sẽ có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức các cơ quan thuộc Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, tòa án, kiểm sát, Kiểm toán Nhà nước.

Tại các cơ quan Đảng sẽ có quyết định của Ban Bí thư về chế độ tiền lương mới đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Bộ Nội vụ cũng sẽ có trên 10 thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng tiến độ được Thủ tướng ban hành.

Theo NGỌC AN (tuoitre.vn)

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>