• “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
 • 08:08, 08/11/2021
 • Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều đảng viên tỉnh nhà ra sức thực hiện. Nhờ tinh thần nêu gương ấy đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân...
 • Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải đảm bảo an toàn
 • 08:02, 08/11/2021
 • Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất; biểu dương tập thể, hộ gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương
 • Chú trọng dân vận, gắn bó mật thiết với dân để xây dựng Đảng
 • 08:08, 04/11/2021
 • “Dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng” luôn là nguyên tắc được khẳng định trong các cương lĩnh, nghị quyết của Đảng ta thời gian qua. Vận dụng nguyên tắc này, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hậu Giang luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ trực tiếp, khơi dậy sức mạnh lòng dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.
 • Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng
 • 08:02, 04/11/2021
 • Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Đây vừa là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng vừa là sân chơi bổ ích cho đội ngũ cán bộ làm
 • Hai phương án cho Đại hội Phụ nữ tỉnh
 • 08:14, 02/11/2021
 • Đến nay, 100% hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Trao đổi với Báo Hậu Giang về kết quả tổ chức đại hội, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (ảnh), cho biết: