• Vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định
 • 13:36, 13/08/2023
 • Trong 5 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt Chỉ thị số 21 ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Từ đó, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ được quan tâm; vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định.
 • Công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả
 • 19:01, 09/08/2023
 • Công tác tuyên giáo luôn được các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Ngã Bảy chỉ đạo thực hiện tốt thời gian qua, góp phần giáo dục, nâng cao chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
 • 18:58, 09/08/2023
 • Đảng bộ xã Hòa An (huyện Phụng Hiệp) xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần làm tăng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
 • Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
 • 18:54, 09/08/2023
 • Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Do đó, huyện Châu Thành luôn quan tâm xây dựng đội ngũ này đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới.