• Giám sát, phản biện xã hội hiệu quả
 • 18:24, 17/08/2023
 • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017 ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu.
 • Vườn ươm phụ nữ
 • 18:21, 17/08/2023
 • Đây là mô hình hiệu quả không chỉ ươm cây giống bán lấy lời mà từ đồng lời ấy, chị em còn giúp nhau nhiều trong cuộc sống.
 • Đa dạng các hoạt động mừng ngày lễ lớn
 • 10:56, 17/08/2023
 • Huyện Phụng Hiệp đã và đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
 • Dấu ấn phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi
 • 08:55, 15/08/2023
 • Xác định phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững (phong trào) là một trong những hoạt động trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt của Hội, trong 5 năm qua,