• Nâng tầm cán bộ nữ trong giai đoạn mới
 • 08:55, 23/08/2023
 • So với tiềm năng và nguồn lực của đội ngũ cán bộ nữ thì số cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh vẫn còn thấp, cấp tỉnh 45/299 đồng chí, chiếm 15,05%;
 • Những kết quả nổi bật của Cụm thi đua các đơn vị cấp huyện
 • 07:28, 22/08/2023
 • Đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều điểm tích cực được khẳng định qua kết quả 6 tháng đầu năm, vươn lên dẫn đầu khu vực và cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Thành tích chung đáng ghi nhận này có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn từ các địa phương của Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
 • Hân hoan mừng các sự kiện, ngày lễ lớn
 • 18:59, 21/08/2023
 • Trong tổ chức hoạt động, sự kiện và thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lớn, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành A luôn chỉ đạo sâu sát. Qua đó, tạo khí thế phấn khởi, giữ vững niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 • Kỳ vọng một nhiệm kỳ mới thêm thắng lợi
 • 08:44, 21/08/2023
 • Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Trên tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Đột phá - Quyết tâm - Khát vọng”, Đại hội thống nhất đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiến bộ trong nhiệm kỳ mới.
 • Giám sát, phản biện xã hội hiệu quả
 • 18:24, 17/08/2023
 • Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017 ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng đi vào chiều sâu.