• Phát huy vai trò phụ nữ công an nhân dân
 • 08:21, 08/10/2021
 • 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội và phong trào, thể hiện bản sắc riêng, đặc thù của Hội.
 • Công đoàn đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp
 • 08:17, 08/10/2021
 • Các cấp công đoàn trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất sau thời gian tạm dừng bởi dịch Covid-19.
 • Phòng, chống dịch hiệu quả để phát triển kinh tế
 • 09:41, 05/10/2021
 • Trong quý III, tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi trên địa bàn xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên (ngày 8-7-2021), từ đó tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, nhưng đồng thời phải thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội. Đến thời điểm này nhìn lại có thể thấy tỉnh nhà rất nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ vừa nêu, kết quả đạt được khá phấn khởi.
 • Hiệu quả dân vận trong giai đoạn phòng, chống dịch
 • 09:33, 05/10/2021
 • Từ đầu năm đến nay, công tác dân vận được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Phụng Hiệp quan tâm thực hiện, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.