• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
  • 06:51, 14/03/2023
  • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên,
  • Chú trọng nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ
  • 08:09, 13/03/2023
  • Đảng ủy xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A đã nỗ lực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.
  • Phụ nữ bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực
  • 09:27, 08/03/2023
  • Phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong tham gia bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành và các cơ sở hội đã phát động nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa thiết thực,