• Thị xã Long Mỹ: Xử lý kỷ luật 6 đảng viên
  • 06:15, 27/08/2021
  • (HG) - Chín tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Long Mỹ thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảm bảo nguyên tắc, nêu cao tinh thần trách nhiệm được giao.
  • Hiệu ứng tích cực từ phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh”
  • 08:28, 26/08/2021
  • Kết thúc phong trào thi đua giai đoạn 1 từ ngày 9 đến 23-8 vừa qua, nhiều đơn vị cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã quyết liệt thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, giúp giữ vững, nâng lên “vùng xanh” và được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng kịp thời.