• Phòng, chống dịch hiệu quả và quyết liệt cho những tháng cuối năm
 • Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và người dân, huyện Châu Thành A đã được nhiều kết quả tích
 • Kết nạp được 348 đảng viên
 • 09:31, 12/10/2021
 • (HG) - Năm 2021, Tỉnh ủy đề ra chỉ tiêu kết nạp 540 đảng viên và từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 348 đảng viên, đạt 64% chỉ tiêu.
 • Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
 • 09:30, 12/10/2021
 • Chín tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trên địa bàn huyện Vị Thủy thực hiện tốt, góp phần ngăn ngừa, kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật.
 • Phát huy vai trò phụ nữ công an nhân dân
 • 08:21, 08/10/2021
 • 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội và phong trào, thể hiện bản sắc riêng, đặc thù của Hội.
 • Công đoàn đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp
 • 08:17, 08/10/2021
 • Các cấp công đoàn trong tỉnh đang đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần cùng doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất sau thời gian tạm dừng bởi dịch Covid-19.
 • Phòng, chống dịch hiệu quả để phát triển kinh tế
 • 09:41, 05/10/2021
 • Trong quý III, tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi trên địa bàn xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên (ngày 8-7-2021), từ đó tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân, nhưng đồng thời phải thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội. Đến thời điểm này nhìn lại có thể thấy tỉnh nhà rất nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ vừa nêu, kết quả đạt được khá phấn khởi.