Tích cực lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo

29/12/2021 | 08:28 GMT+7

(HG) - Năm 2021, Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam được 1.800 cuộc, có hơn 50.000 lượt người được thông tin.

Bên cạnh đó, thông qua trang thông tin điện tử, nhóm zalo, facebook của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã chia sẻ hơn 15.300 lượt tin, bài, ước có hơn 159.000 lượt người cùng chia sẻ.

Nội dung tuyên truyền là những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; tuyên truyền đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông...

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>