Thực hiện tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về biên giới, biển, đảo

15/03/2018 | 08:51 GMT+7

(HG) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nội dung tuyên truyền kịp thời, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm đối với từng thời điểm, giai đoạn, bám sát quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm thế chủ động, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng thông tin, nhất là đối với những tình huống đột xuất, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở Biển Đông, biên giới.

Phương thức tuyên truyền phải phù hợp, hiệu quả đối với các đối tượng khác nhau. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua báo chí, các phương tiện truyền thông hiện đại và tập trung vào đối tượng ngư dân, người lao động trên biển, khu vực ven biển. Quan tâm xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến biển, đảo, biên giới, cắm mốc.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc, biển, đảo tại địa phương, đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền phân giới cắm mốc, biển đảo tại địa phương một cách thường xuyên, liên tục, chất lượng, hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh trong tuyên truyền đối nội và thông tin đối ngoại về các vấn đề liên quan đến công tác phân giới cắm mốc, biển, đảo. Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự báo, phân tích diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề biên giới, biển, đảo đối với địa phương, đơn vị để tham mưu nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>