Thông báo mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới kể từ ngày 1/7/2023

22/06/2023 | 18:26 GMT+7

Ngày 19/6/2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 687/BHXH-QLTST về thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) theo mức lương cơ sở mới kể từ ngày 1/7/2023 gửi đến các đơn vị sử dụng lao động, Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 1/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng. Theo đó, BHXH tỉnh Hậu Giang hướng dẫn thực hiện mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ ngày 1/7/2023 áp dụng đối với các đối tượng như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp, hệ số chênh lệch bảo lưu) thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công do đơn vị sử dụng lao động quyết định: Mức tiền lương, tiền công cao nhất để tính đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN là 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng: 36.000.000 đồng/tháng (1.800.000 đồng/tháng x 20 lần); mức tiền lương, tiền công tối đa để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cao nhất đối với các đơn vị thuộc vùng III quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP bằng 72.800.000 đồng/tháng, đối với các đơn vị thuộc vùng IV bằng 65.000.000 đồng/tháng.

3. Người tham gia BHXH tự nguyện: Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ do người tham gia tự chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 36.000.000 đồng.

4. Đối tượng chỉ tham gia BHYT: Nhóm do tổ chức BHXH đóng, nhóm do ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

- Mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên khi đủ điều kiện giảm trừ mức đóng:

- Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên:

Đối với nhóm đối tượng được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng BHYT quy định tại các khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 và nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và NSNN không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại đã đóng BHYT.

BHXH tỉnh Hậu Giang thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh biết để triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ BHXH tỉnh Hậu Giang (qua Phòng Quản lý Thu - Sổ, Thẻ - số điện thoại 02933.870.130) hoặc BHXH các huyện, thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý thu để được hướng dẫn thực hiện.

THANH TÚ tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>
Liên kết hữu ích