Những điểm mới tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP về chính sách bảo hiểm y tế

03/11/2023 | 10:30 GMT+7

Ngày 19-10-2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 75) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 3-12-2023. Riêng các quy định về bổ sung đối tượng, tăng mức hưởng, sẽ được áp dụng từ ngày 19-10-2023 để bảo đảm kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT.

Thực hiện theo Nghị định số 75, người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân.

Nghị định số 75 quy định về bổ sung 2 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT; bổ sung, nâng mức hưởng BHYT cho một số nhóm từ 80% lên 100%, hay 95% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; thay đổi nguyên tắc thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở KCB và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH); tăng cường trách nhiệm thực hiện chính sách BHYT của ngành y tế và ngành BHXH; sửa đổi quy định về thủ tục khi đi KCB BHYT,… Nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình đi KCB hưởng quyền lợi BHYT, tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 75 quy định, người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân; trường hợp xuất trình thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Cụ thể, Nghị định số 75 sửa đổi, bổ sung đối tượng NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng và nâng mức quyền lợi hưởng BHYT.

1. Bổ sung đối tượng NSNN đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT (2 nhóm)

- Nhóm đối tượng được NSNN đóng BHYT là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT (nhóm này hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có).

- Nhóm được NSNN hỗ trợ 70% mức đóng BHYT trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1-11-2023, là đồng bào người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn mà từ khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 các xã này không còn trong danh sách quy định.

Tại tỉnh Hậu Giang, hiện có 16 đơn vị cấp xã được hỗ trợ tham gia BHYT theo Nghị định này, cụ thể:

+ Thành phố Vị Thanh: phường III, xã Hỏa Lựu và xã Vị Tân.

+ Huyện Châu Thành A: thị trấn Cái Tắc.

+ Huyện Phụng Hiệp: xã Phụng Hiệp, xã Hiệp Hưng, xã Hòa An, xã Hòa Mỹ, xã Long Thạnh, xã Thạnh Hòa, xã Tân Bình, xã Tân Phước Hưng, thị trấn Búng Tàu.

+ Huyện Vị Thủy: xã Vĩnh Trung, xã Vị Bình.

+ Huyện Long Mỹ: xã Vĩnh Viễn A.

2. Bổ sung và nâng mức quyền lợi hưởng khi đi KCB BHYT

- Nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí KCB BHYT cho một số nhóm đối tượng là người có công với cách mạng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP như: Thanh niên xung phong; cán bộ, chiến sĩ công an đã được giải quyết hưởng chế độ theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; dân công hỏa tuyến.

- Bổ sung mức hưởng 95% chi phí KCB BHYT cho: Nhóm là người dân tộc thiểu số mà NSNN hỗ trợ 70% mức đóng nêu trên; và nhóm đối tượng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Thay đổi cơ chế thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH

- Nghị định số 75 bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT, thực hiện thanh toán theo phương thức thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng từ 1-1-2019. Đồng thời, quy định việc Chính phủ giao dự toán chi phí KCB BHYT cho cơ quan BHXH (trong phạm vi 90% số dự toán thu BHYT toàn quốc), sau đó, cơ quan BHXH thực hiện thông báo số dự kiến chi KCB BHYT tới cơ sở KCB; Các cơ sở KCB lập kế hoạch sử dụng kinh phí KCB BHYT trong năm theo số được thông báo. Việc giao số dự kiến chi này không áp dụng làm căn cứ tạm ứng, thanh quyết toán của cơ sở KCB trong trường hợp vượt số dự kiến chi.

- Theo quy định mới, các chi phí KCB BHYT trong phạm vi quyền lợi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đã được cơ quan BHXH giám định sẽ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Cơ chế thanh toán theo thực tế các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế,… sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Các quy định này tạo điều kiện cho cơ sở KCB nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT, quản lý, sử dụng quỹ BHYT an toàn, đúng quy định.

Nếu có thắc mắc hoặc trong quá trình thực hiện đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT theo Nghị định này, người dân có thể liên hệ trực tiếp đến BHXH tỉnh Hậu Giang qua các số điện thoại:

- Phòng Quản lý thu - Sổ, Thẻ qua số điện thoại 02933 870 130;

- Phòng Giám định BHYT qua số điện thoại 02933 870 132;

- Phòng Truyền thông qua số điện thoại 02933 877 788, để được hướng dẫn.

Theo BHXH TỈNH HẬU GIANG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>