Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang: Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau !

09/02/2024 | 08:42 GMT+7

Với chức năng thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Hậu Giang luôn phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, phóng viên Báo Hậu Giang có trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (ảnh), Giám đốc BHXH tỉnh Hậu Giang, xoay quanh kết quả phấn khởi mà ngành đạt được trong năm 2023 và những định hướng năm 2024.

Thưa bà, năm 2023, trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, tác động đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện như thế nào ?

- Ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch phát triển người tham gia BHYT, BHXH và tham mưu UBND giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Tuy nhiên, trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân;… đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát triển người tham gia BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố, quyết tâm của tập thể, công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống BHXH tỉnh đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ.

Cụ thể, đẩy mạnh công tác truyền thông, không chỉ tuyên truyền trên diện rộng, mang tính phổ quát mà còn có chiều sâu, trực tiếp đến các nhóm chủ thể, đến từng hộ gia đình. Sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, thực hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực, đưa chính sách đến gần với người dân. Cụ thể, toàn tỉnh Hậu Giang có trên 88.800 người tham gia BHXH, trong đó có trên 24.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,81% chỉ tiêu UBND tỉnh giao năm 2023; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 59.000 người, chiếm gần 15,8% lực lượng lao động. Đáng phấn khởi tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đạt 94,09% dân số tương đương gần 686.000 người tham gia.

Cùng với phát triển người tham gia, công tác giải quyết quyền lợi cho người thụ hưởng được thực hiện như thế nào, thưa bà ?

- BHXH tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm, chú trọng giải quyết chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định tới người tham gia, thụ hưởng chính sách. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết cho trên 77.000 lượt người hưởng mới BHXH. Trong đó, có hơn 54.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, trên 8.100 lượt người hưởng chế độ thai sản, gần 1.300 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Hơn 9.200 lượt người được giải quyết hưởng mới bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có 224 người được hỗ trợ học nghề. Có hơn 1,6 triệu lượt người dân Hậu Giang khám, chữa bệnh BHYT ở các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền hơn 779 tỉ đồng; trong đó khám, chữa bệnh tại tỉnh có trên 1,5 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng số tiền gần 440 tỉ đồng. Nhìn chung, việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần tạo dựng và củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với bưu điện, cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân. Với nền tảng công nghệ, chuyển đổi số, đến nay tỷ lệ chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh chiếm 58% trên tổng số người hưởng ở khu vực thành thị, đạt trên 105% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ chi BHXH một lần chiếm 85% trên tổng số người hưởng ở khu vực đô thị, đạt trên 141% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ chi trợ cấp thất nghiệp chiếm 97% trên tổng số người hưởng ở khu vực đô thị, đạt hơn 102% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Có nhiều khó khăn song BHXH tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quả rất tích cực, bà có thể chia sẻ những điểm nổi bật nhất mà ngành đạt được trong năm qua, thưa bà ?

- Điểm nổi bật trong năm 2023 của BHXH tỉnh là thực hiện nghiêm chỉ đạo của BHXH Việt Nam về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, BHXH tỉnh tập trung, ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ - thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ. Đến nay, hầu hết các thủ tục hành chính của ngành đều được thực hiện trên không gian số.

Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06), BHXH tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư mọi nguồn lực tối ưu thực hiện đề án. Cụ thể, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đã xác thực đúng với CSDL Quốc gia về dân cư trên 677.000 người, chiếm tỷ lệ gần 97% so với tổng số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có hơn 269.000 người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số”; Dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng và đăng ký đóng BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công được đẩy mạnh; phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện kịp thời 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi”, “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ mai táng phí”.

Mặt khác, BHXH tỉnh Hậu Giang đã phối hợp triển khai sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) và ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) phục vụ người dân đi khám, chữa bệnh BHYT. Đến nay, có 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ khám, chữa bệnh BHYT, với hơn 1,3 triệu lượt tra cứu trong đó có trên 1,1 triệu lượt tra cứu thành công, tỷ lệ sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh BHYT đạt hơn 99%.

Thưa bà, để thực hiện đạt nhiệm vụ được giao trong năm 2024, BHXH tỉnh đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như thế nào ?

- BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Công văn số 968-CV/TU ngày 18/12/2023 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và địa phương tập trung các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn dân, đảm bảo đạt các chỉ tiêu được UBND tỉnh giao. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp để đẩy mạnh việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi cho người tham gia.

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: “Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”; với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, tập thể công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Hậu Giang tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ...

Nhiều kết quả phấn khởi

 

Trong năm 2023, toàn tỉnh có trên 88.800 người tham gia BHXH, chiếm trên 23,7% so với lực lượng lao động (bao gồm tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện), trên 59.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp chiếm gần 15,8% so với lực lượng lao động.

Đáng phấn khởi tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đạt 94,09% dân số tương đương gần 686.000 người tham gia. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết cho trên 77.100 lượt người hưởng mới BHXH. Hơn 1,6 triệu lượt người dân Hậu Giang khám, chữa bệnh BHYT ở các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền hơn 779 tỉ đồng; trong đó có trên 1,5 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT tại tỉnh, với tổng chi phí gần 440 tỉ đồng.

 

Xin cảm ơn bà !

CẨM LÌNH thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>