Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu

26/01/2024 | 09:12 GMT+7

Năm 2023, BHXH tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được ngành BHXH tỉnh phối hợp các địa phương đẩy mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Giám đốc BHXH tỉnh, trong năm 2023, toàn tỉnh có trên 88.800 người tham gia BHXH, chiếm trên 23,7% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi, trong đó có trên 24.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,8% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Có trên 59.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm gần 15,8% LLLĐ trong độ tuổi. Đáng phấn khởi, tỷ lệ tham gia BHYT tiếp tục được mở rộng với gần 686.000 người, tỷ lệ bao phủ chiếm 94,09% dân số.

Để thực hiện đạt kết quả đáng phấn khởi trên, BHXH tỉnh luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát và hướng dẫn kịp thời của BHXH Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông. Theo đó, công tác tuyên truyền được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, định hướng kịp thời các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tổ chức Lễ ra quân với 3 đợt tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hưởng ứng chào mừng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (tháng 5), Ngày BHYT Việt Nam (1-7). Đặc biệt, đã phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức 10 cuộc Hội thảo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, cách làm hay về công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”. Qua đó, trao đổi, rút ra các bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị, đoàn thể trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Trong năm, BHXH tỉnh luôn quan tâm, chú trọng giải quyết chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đến người tham gia, thụ hưởng chính sách. BHXH tỉnh đã chi trả trên 63.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; trên 9.000 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; hơn 1,6 triệu lượt người dân Hậu Giang khám, chữa bệnh (KCB) BHYT ở các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền trên 779 tỉ đồng; trong đó KCB tại tỉnh có 1,5 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng số tiền gần 440 tỉ đồng.

Bám sát sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam về công tác chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06, BHXH tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ xây dựng, làm giàu cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm. Cụ thể, phối hợp thực hiện làm sạch thông tin công dân trong việc triển khai Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 677.000 người, chiếm 96,60% so với số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đã xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện kịp thời 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”, “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ mai táng phí”. Phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình đăng ký tài khoản, gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT phục vụ Đề án 06. Hệ thống BHXH tỉnh đã tiếp nhận trên 6.400 dữ liệu của 11 cơ sở KCB; trên 1.700 dữ liệu Giấy chứng sinh của 8 cơ sở KCB và 6 dữ liệu Giấy báo tử của 4 cơ sở KCB. Có 100% cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp phục vụ KCB BHYT và hơn 1,3 triệu lượt tra cứu trong đó có trên 1,1 triệu lượt tra cứu thành công, tỷ lệ sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID trong KCB BHYT đạt hơn 99%...

BHXH tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); đồng thời, thực hiện nghiêm việc rà soát các TTHC đã ban hành, kịp thời phát hiện và đề xuất BHXH Việt Nam loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do BHXH tỉnh tổ chức, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng BHXH tỉnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đề nghị BHXH tỉnh bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện, đặc biệt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo tính bền vững và tiến tới BHYT toàn dân. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với các hội, đoàn thể các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, để người dân có thể tiếp cận tốt nhất các thông tin về bảo hiểm…

Năm 2023, toàn tỉnh có trên 88.800 người tham gia BHXH, trong đó có trên 24.600 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 100,8% chỉ tiêu UBND tỉnh giao. Có trên 59.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm gần 15,8% LLLĐ trong độ tuổi; gần 686.000 người, tỷ lệ bao phủ chiếm 94,09% dân số. BHXH tỉnh đã chi trả trên 63.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; trên 9.000 người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; hơn 1,6 triệu lượt người dân Hậu Giang KCB BHYT ở các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài tỉnh, với tổng số tiền trên 779 tỉ đồng; trong đó KCB tại tỉnh có 1,5 triệu lượt khám, chữa bệnh với tổng số tiền gần 440 tỉ đồng.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>